Beleggingsnieuws

Achter en voor de curve

Centrale bankiers worden tegenwoordig betaald om de inflatie omhoog te krijgen, niet omlaag. Voor de Grote Financiële Crisis trapten centrale bankiers - elke keer wanneer inflatie de kop op stak - op de rem. Ze verhoogden de beleidsrente tot het moment dat de lange rente niet meer steeg. Gesteld werd dat ze voor de (rente)curve uit bewogen. Maar nu is hun taak om voor meer inflatie te zorgen en wel zoveel dat elk deflatiescenario voorgoed uit beeld verdwijnt. Doel is om bewust achter de curve te lopen en niet er voor. De rente mag geleidelijk stijgen. Dat is gunstig voor banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Een bijkomend voordeel voor de centrale bankier, die naast de monetaire taak ook een toezichthoudende rol heeft. Het huidige reflatiebeleid houdt de korte en de lange rente structureel beneden de nominale groeivoet van de economie. Daar waar alle activa profiteerden van dalende rentes, delven obligaties het onderspit nu de rente geleidelijk oploopt dankzij de hogere nominale economische groei. Inflatie is de grote vijand van elke obligatiebelegger, maar ook een manier om schuldenproblemen op te lossen. Financiële repressie (reflatie) zorgt immers voor een geleidelijke waardeoverdracht van schuldeisers naar schuldenaren. De keuze tussen een jaren-dertig-oplossing voor een schuldenprobleem (afboeken en deflatie) of de jaren-zeventig-oplossing (inflatie) is dan snel gemaakt. Na de recente correctie op de aandelenmarkt leek het er op dat zowel aandelen- als obligatiebeleggers het risico van hogere inflatie en daarmee hogere rentes gingen onderkennen. Toch bleek in de afgelopen weken dat de inflatieverwachtingen en daarmee de lange rente niet meer verder stegen. Blijkbaar denkt men dat de Fed genoeg doet en dus voor de curve uitloopt. Oplopende inflatie in de komende kwartalen is in die visie tijdelijk, en daardoor geen probleem. Bovendien viel het afgelopen vrijdag nog wel mee met de stijging van de uurlonen (2,6%). Het kan echter ook betekenen dat beleggers meer tijd nodig hebben om zich aan te passen aan dit nieuwe paradigma. Een hele generatie obligatiebeleggers moet wennen aan de overgang van het ene regiem (decennia van rentedalingen) naar het andere regiem. De argumenten voor structurele deflatie (schulden, globalisering, robotisering) zijn immers ijzersterk, zo sterk dat men nog altijd bereid is om inflatie dood te verklaren. Voor aandelenbeleggers is het grootste risico dat er een centrale bankier opstaat die denkt dat inflatie moet worden bestreden. Die kans is echter klein, ook volgens centrale bankiers moet inflatie omhoog. Daarmee nemen de rendementskansen voor obligaties in snel tempo af, zeker als de lonen echt oplopen.

Utrecht, 12-03-2018

Terug naar Beleggingsnieuws