Beleggingsnieuws

Amerikaanse cyclus ver gevorderd

De top in de aandelenmarkt wordt meestal bereikt als alle seinen op groen staan. Na twee forse correcties (2000 en 2008) op de aandelenmarkt eerder deze eeuw is ‘top’ een beladen woord. Maar nu de economische groei piekt en later dit jaar ook de liquiditeit piekt, is het opvallend dat vrijwel niemand rekent op een terugval of een recessie. De volatiliteit stijgt, net als de kredietopslagen, er zijn minder aandelen die de kar trekken en k/w-verhoudingen dalen. Allemaal indicatoren dat het ook wel eens een keer wat minder zou kunnen gaan. De beurs is immers een goede indicator. Een inverse rentecurve is een vaak gehanteerde recessie-indicator. In de Verenigde Staten is die sinds de vorige recessie niet zo vlak geweest.

Toch is de rentecurve door het opkoopbeleid van de Fed op dit moment geen betrouwbare indicator. Eerst heeft dat beleid de rente aan lange kant gedrukt, maar nu vrijgevallen posities niet worden geherinvesteerd, zorgt dit voor extra aanbod (en dus hogere rentes) aan de korte kant van de curve. Daarmee vervlakt de curve, maar met de economie heeft dat weinig van doen. Dat de markt geen recessie wil zien is begrijpelijk. Lagere belastingen en deregulering geven een structurele impuls aan de Amerikaanse economische groei. Voor wat betreft de ontwikkeling van de wereldhandel zijn de meningen verdeeld. Er wordt vooral gewaarschuwd voor de negatieve effecten van een handelsoorlog op de economische groei en inflatie. Het lukt blijkbaar niet om de retoriek van Trump en de Chinezen door te prikken. Toch zijn er geleidelijk meer signalen dat het handelsconflict (of verkiezingsstunt) zal resulteren in minder, en dus niet meer, protectionisme. Trump geeft aan dat de Verenigde Staten zelfs bereid zijn om weer toe te treden tot het Trans Pacific Partnership (TPP). Een recessie is bijzonder lastig te voorspellen. In oktober 2008 ging het IMF nog uit van economische groei in de VS en Japan in het jaar 2009. De Amerikaanse economie kromp dat jaar met drie procent en Japan zelfs met vijf procent. Belangrijker dan de vraag of er een recessie komt, is de vraag hoe zo’n recessie er uit ziet. De laatste diepe recessie werd veroorzaakt door een financiële crisis. De kansen op zo’n crisis zijn klein, aangezien er veel is gedaan om zoiets te voorkomen. Als er al een recessie komt, dan is de krimp waarschijnlijk bescheiden. Negen jaar op rij hebben financiële markten beter gepresteerd dan de wereldeconomie, vooral omdat de financiële condities verbeterden. Op een gegeven moment volgt een fase waarbij de rollen zijn omgedraaid, maar de bijbehorende correctie is waarschijnlijk bescheiden. De VS is al ver gevorderd in de cyclus. Wij onderwegen Amerikaanse aandelen, maar zien volop kansen daarbuiten.

Utrecht, 16-04-2018

Terug naar Beleggingsnieuws