Beleggingsnieuws

Deglobalisering dankzij robots

De op handen zijnde handelsoorlog roept de vraag op of dit het einde is van de globalisering. Aanvankelijk was globalisering een gevolg van de verbeterde transporttechnologie: spoorwegen, commerciële luchtvaart en containervervoer. Sinds 1990 heeft de vooruitgang in informatie- en communicatietechnologie er voor gezorgd dat productie kon worden uitbesteed naar de lage-lonen-landen. Het gevolg was een verdere integratie van de opkomende markten via de steeds langere productketens van multinationals. De afgelopen decennia was er sprake van hyperglobalisering: NAFTA, de toetreding van China tot de Wereldhandelsorganisatie en het einde van Koude Oorlog veranderde veel. In elk deglobaliseringsscenario - waarin er in toenemende mate sprake is van protectionisme, nauwelijks bereidheid tot internationale samenwerking en afnemende integratie - lijkt het moeilijk om dit proces te stoppen. De technologische vooruitgang is niet tegen te houden. Technologie maakt het wel mogelijk om de negatieve effecten van deglobalisering te compenseren. Hogere prijzen door importtarieven betekent dat de kostprijs verder omlaag moet. Dat kan door verder te automatiseren en robotiseren. Het voordeel van robotiseren is ook dat bedrijven minder afhankelijk worden van verschillen in loonkosten. Voor robots geldt wereldwijd hetzelfde uurtarief. Het maakt ook de overgang van massaproductie naar de authentieke menselijke maat van de beleveniseconomie mogelijk.

Utrecht, 12-03-2018

Terug naar Beleggingsnieuws