Beleggingsnieuws

Meer fusies en overnames zorgen voor koersfantasie

Het aantal fusies en overnames neemt toe, geholpen door de lage rente, deregulering en aanpassingen in het Amerikaanse belastingstelsel. De lage rente zorgt er voor dat overnames tegen gunstige voorwaarden kunnen worden gefinancierd, waarbij het helpt dat banken meer lucht hebben voor grotere deals.

Het dereguleringsbeleid van Trump zorgt er voor dat fusies, die onder Obama nog werden tegengehouden, nu wel door kunnen gaan. Trump zorgt er ook voor dat Aziatische bedrijven opeens geïnteresseerd zijn in Europa.  In Europa legt men minder de nadruk op bescherming van nationale belangen, waar de Verenigde Staten nogal hecht aan bescherming van het intellectuele eigendom. Daarentegen is het goedkeuringsproces bij overnames hier omslachtig omdat elke nationale staat naar de mededingingsregels kijkt.

Tot slot zorgen lagere Amerikaanse belastingen er voor dat Amerikaanse bedrijven interessantere overnameprooien worden voor buitenlandse bedrijven. Diezelfde Amerikaanse bedrijven hebben dankzij fiscaal gunstig gerepatrieerde bedrijfswinsten veel ammunitie voor overnames, waarbij ze buiten de VS nog altijd profiteren van de relatief sterke dollar. Fusies en overnames zorgen voor koersfantasie, maar de toegevoegde waarde op langere termijn wordt vaak overschat.

Utrecht, 30-04-2018

Terug naar Beleggingsnieuws