Beleggingsnieuws

Meer rendement met vrouwen

Vijf jaar na de invoering van het wettelijk streefcijfer van 30% vrouwen in de top van het bedrijfsleven, is dit doel bij lange na niet gehaald. De oplossing wordt nu gezocht in een hard afdwingbaar quotum. Verschillende onderzoeken wijzen op een causaal verband tussen meer vrouwen in het bestuur en een hoger rendement. Toch is dat wat te kort door de bocht. Het begrip causaliteit komt uit de wetenschap. De wetenschap poogt oorzaken van verschijnselen in kaart te brengen. De gebeurtenis die eerder plaatsvindt is de oorzaak, de ander is het gevolg. Dat lijkt simpel, maar meer inzicht zorgt vaak voor meer twijfel. Zo ook hier. Zijn meer vrouwen werkelijk de oorzaak en het hogere rendement het gevolg? Aanvullend onderzoek van MSCI leert dat de oorzaak van meer vrouwen in het bestuur vaak een gevolg is van goed HR-beleid. Dat zorgt er voor dat talenten komen bovendrijven. Uitgaande van een evenredige verdeling van talenten tussen man en vrouw, is het gevolg een gelijke verdeling in het bestuur. Bewust aansturen op meer vrouwen in het bestuur is dan het paard achter de wagen spannen. Het kan zelfs het HR-beleid frustreren. Goede beleggers gaan een stap verder. Die streven naar diversiteit. Net als in de natuur maakt (bio)diversiteit een systeem robuust en stabiel. Vanuit hun oerinstinct wantrouwen mensen wellicht het verschil, maar juist door de verschillen kan gebruik worden gemaakt van elkaars kwaliteiten en talenten. Elk besluit is dan goed, zo lang er maar goed over is nagedacht.

Utrecht, 12-03-2018

Terug naar Beleggingsnieuws