Beleggingsnieuws

Momentum-aandelen zijn de winnaar

Na goede prestaties vorig jaar, is momentum ook dit jaar de grote winnaar. Het is slechts 25 jaar geleden dat Jegadeesh en Titman beschreven dat aandelen die het over drie tot twaalf maanden goed hadden gedaan, ook daarna beter presteerden. Dat ook na de publicatie van Jegadeesh en Titman momentum-aandelen goed hebben gepresteerd, is opmerkelijk. Beleggers reageren kennelijk nog altijd niet rationeel op nieuws, zelfs als ze door de wetenschap gewezen worden op hun fouten. Nu is de momentum-factor per definitie iets voor de korte termijn. Op lange termijn tenderen koersen weer naar het lange termijn gemiddelde. Omdat momentum vluchtig is, is het ook niet zo eenvoudig om deze factorpremie te incasseren. Er moet relatief vaak worden gehandeld en dat drukt het rendement. Bovendien vereist het discipline. Beleggers hebben immers de neiging om verliezers vast te houden en winnaars te verkopen. Met de juiste implementatie kan met deze factor wel degelijk een bovengemiddeld rendement worden behaald.

Dit jaar staan momentumaandelen meer dan 10% in de plus. Dat is veel beter dan het marktgemiddelde van circa 4%. Het is echter niet te voorspellen hoe lang de goede prestatie van de momentumfactor kan aanhouden en dat doen we dus ook niet. Een gelijk gewogen verdeling over de verschillende factoren zorgt voor stabiliteit, zowel in risico als in rendement. Eén derde van de aandelenportefeuille bestaat uit factorbeleggingen.

Utrecht, 11-06-2018

Terug naar Beleggingsnieuws