Beleggingsnieuws

Veilig beleggen in financiële sector

Een belegging in de financiële sector is een hedge tegen stijgende rentes. Binnen de financiële sector presteren verzekeraars dit jaar beter dan banken. Dat komt door de vervlakking van de rentecurve, vooral in de VS. In de markt heerst nog altijd de perceptie dat de stand van de rentecurve van invloed is op de resultaten bij banken. Traditioneel verdienen banken immers geld door kort geld aan te trekken en lang uit te zetten. Tegenwoordig kunnen banken echter bepalen waar ze zitten op de curve, de curve zelf heeft nauwelijks meer invloed. Het naar voren schuiven van het moment dat in Europa voor het eerst de rente wordt verhoogd, helpt ook niet. De verwachte verbetering in de rentemarges laat wat langer op zich wachten, wat vooral banken in de eurozone raakt.

Afgezien van de rente heeft de financiële sector het tij mee. Door de sterke economische groei verdampen kredietverliezen en vallen voorzieningen vrij. Deregulering, sterkere kredietgroei en meer fusie- en overnameactiviteit helpen ook. Toezichthouders zien ook meer ruimte voor consolidatie binnen de sector. Fintech zorgt voor kostenverlaging en de meeste grote banken hebben nu een overschot aan eigen vermogen. Het wordt dan ook tijd om eens aan de aandeelhouder te denken. Op het moment dat de rente stijgt, profiteren banken en verzekeraars. Daarmee bieden ze diversificatie binnen portefeuilles die juist erg gevoelig zijn voor een rentestijging.

Utrecht, 14-05-2018

Terug naar Beleggingsnieuws