Beleggingsnieuws

Het signaal van de rentecurve

Minder zorgen over inflatie, maar meer zorgen over de Amerikaanse rentecurve. Vorige week gaf de Amerikaanse Federal Reserve de notulen van het FOMC (het open markt comité, het beleidsbepalende orgaan van de Fed) van de laatste vergadering vrij. Ondanks de recent opgelopen inflatie maken de leden van het FOMC zich over de prijsontwikkeling minder zorgen. De inflatie is op weg om de doelstelling van 2% te halen en mag daar van het comité zelfs enige tijd boven bewegen. Het gaat om de lange termijn trend en nu de inflatie daar zo lang onder is gebleven, is er ruimte aan de bovenkant. Het debat binnen het comité gaat steeds minder over inflatie en steeds meer over de afvlakkende rentecurve, een signaal dat de Fed voldoende of zelfs te veel doet om de inflatie te beteugelen.

Het FOMC ziet verschillende factoren waarom de rentecurve in de Verenigde Staten zo vlak is op dit moment. Dat is onder andere een gevolg van het onconventionele monetaire beleid. Aan de ene kant staan er nog altijd veel langlopende obligaties op de balans, wat de lange rente drukt. Aan de andere kant verhoogt men wel de beleidsrente, waardoor de korte rente stijgt. Verder kopen buitenlandse centrale banken langlopende Amerikaanse obligaties. Ook het naar beneden bijstellen van de prognoses waar de neutrale rente zou moeten liggen, heeft een rol gespeeld. Als gevolg van deze factoren is het signaal van de rentecurve volgens het FOMC op dit moment minder goed te duiden. Tegelijkertijd is het volgens het FOMC onwenselijk dat de curve invers (wanneer de lange rente onder de korte rente uitkomt) wordt, vanwege de historische associatie van een inverse rentecurve en de kans op een recessie. Voorafgaand aan de afgelopen vijf recessies was de rentecurve immers invers.

Op basis van de huidige verschil tussen de korte en de lange rente is de kans op een recessie binnen een jaar gestegen tot 13%. In 2015 was de kans nog nihil. Als de rentecurve, geholpen door drie of vier verhogingen, verder afvlakt en invers wordt, dan stijgt de recessiekans naar 20%. Met zo’n kans doet het FOMC er goed aan om voorzichtig te werk te gaan.

Sommige leden van het comité zien dat de huidige rente de neutrale rentevoet aan het naderen is. Met nog meer renteverhogingen in het verschiet, zullen meer leden daarvan overtuigd raken. Mocht de rente daarna verder worden verhoogd, dan kan gesproken worden van een restrictief beleid. Door de positieve impact van belastingmaatregelen zal dit jaar waarschijnlijk nog drie keer de rente worden verhoogd. Maar als de zorgen over de rentecurve blijven, zijn verdere verhogingen in 2019 minder zeker. Uiteindelijk zal het beleid van de Fed een keer restrictief worden. Maar eerst komt de erkenning dat de beleidsrente de neutrale rentevoet is genaderd.

Utrecht, 28-05-2018

Terug naar Beleggingsnieuws