Publicatiedatum: 14 december 2020 

Nu de kans op een tijdig handelsakkoord zo goed als verkeken is, maken beleggers zich op voor een no-deal Brexit. Voor de financiële markten is dat geen schok meer. Hoewel er lang op een deal is gehoopt, waren de verwachtingen omtrent de handelsovereenkomst allesbehalve hooggespannen. De markt is voorbereid op de economische schok, die voor het VK het heftigst zal zijn. Dat er geen deal is betekent wel dat reizigers, consumenten en bedrijven met allerlei obstructies rekening moeten houden. Dat geldt ook voor beleggers. Eén van de consequenties is dat beleggers in Britse effecten straks zullen handelen op een niet vergelijkbaar gereglementeerde beurs. Dat betekent dat er een kennistest vereist is voor wie deze titels wenst aan te schaffen.

Een deel van de handel die nu in Londen plaatsvindt, zal verschuiven naar andere markten. Dit is in december al ingezet. Naar verwachting is de markt voldoende voorbereid om eenzelfde goede koersvorming te bewerkstelligen na de Brexit, zodat beleggers in Britse aandelen en obligaties hiervan weinig impact ondervinden. Als de EU en het VK alsnog afspraken maken over de gelijkwaardigheid van de handelsplatforms, zullen aandelen op de London Stock Exchange niet meer als complexe producten worden beschouwd. Voor instellingen die vallen onder de Regeling Beleggen, Lenen en Derivaten zijn obligaties van Britse banken niet langer aankoopbaar. De grootste impact is er voor beleggingsfondsen uit het VK die hun fonds niet meer mogen aanbieden aan beleggers uit de EU. De fondshuizen waar wij zaken mee doen, hebben echter maat-regelen getroffen en hun fondsen in de afgelopen tijd verplaatst.

Britse effecten straks achter kennistest

Terug naar Beleggingsnieuws