Obligaties: voorkeur voor investment grade, Europese hypotheken toegevoegd

3 oktober 2022 11:02

Renterecord gebroken

De rentestijging die we dit jaar zien optreden is zonder weerga. Binnen een tijdsbestek van zes maanden is de rente op het hoogste punt in tien jaar tijd beland. In 1994, het vorig jaar van een zware correctie in de obligatiemarkt, steeg de Nederlandse tienjaarsrente van 5,5% naar bijna 8% in een jaar tijd. Inmiddels is de rentestijging al groter met een rente van ruim 2,5% waar die begin dit jaar nog negatief was. Die stijging heeft zich nog sneller voltrokken, in negen maanden. Bovendien is die niet verzacht door een hoge coupon.

Voor wie nu obligaties koopt of aanhoudt, is er een beter rendement te verwachten. Wij behalen nu een rente van 3,4% op een goed gespreide obligatieportefeuille. Dat is 40 basispunten meer dan de rente op EurAgg (de Europese obligatie-index). Dit klinkt misschien niet als veel, maar we behalen dit hogere rendement met aanzienlijk meer spreiding en ondanks de momenteel hoge kosten van valutahedges.

Sommige obligaties geven stabiliteit

Lang niet alles wat we in portefeuille opnemen, levert meer rente op. Dit jaar hebben we veel te danken aan obligaties die juist heel weinig rente geven, maar veel stabieler bleven onder de rentestijging. Want obligaties koop je niet primair voor het rendement, maar juist ook voor de veiligheid. Zo hebben we staatsobligaties van Japan en China opgenomen, waar het gevaar op rentestijging beperkt is. Die zijn dit jaar dan ook goed overeind gebleven.

Europese hypotheken toegevoegd

We voegen nu ABS (asset-backed securities) aan de portefeuille toe. Dit zijn Europese hypotheken. Hiermee vergroten we niet alleen de spreiding van het fonds, maar krijgen we een hogere rente dan op andere obligaties van de hoogste kredietkwaliteit. Een ander voordeel is dat ABS een variabele rente hebben en daardoor minder gevoelig zijn voor rentebewegingen.

Rentedraai nog niet in zicht

De rentestijging zet waarschijnlijk door zolang het einde van de renteverhogingen door de centrale banken niet in zicht is. Daarvoor is nodig dat de inflatieverwachtingen gaan afnemen. Niet alleen bij beleggers, maar vooral bij het publiek. Zo ver zijn we nog niet.

Overheden proberen de inflatieverwachtingen te temperen met een plafond voor energieprijzen. Het gevaar is dat de vraag daarmee onvoldoende afkoelt, terwijl de begrotingstekorten oplopen. Wanneer je daar stimuleringsmaatregelen aan toevoegt, kan het vertrouwen van de markt worden aangetast en kan de rente verder oplopen.

Daartegenover is er nu ook ruimte voor de rente om te dalen. Gelet op de afnemende economische groei is een rentedaling binnen enige tijd aannemelijk. De momenteel torenhoge inflatieverwachtingen zullen naar beneden gaan worden bijgesteld. Bovendien komt de rente op een niveau dat die aantrekkelijk wordt bij een vlucht naar veilige havens. Dat geldt al voor de korte rente in de VS op nu 4,3%.

Om in de gaten te houden

De nieuw te vormen regering in Italië heeft geen ruimte voor een expansief begrotingsbeleid. Integendeel, ze moet voortgang boeken bij de afgesproken hervormingen om aanspraak te maken op de middelen uit de EU-programma’s. Als ze het vertrouwen van de markt verspeelt, zal de Europese Centrale Bank (ECB) moeten reageren op de inflatierisico’s. Dat gebeurt dan via renteverhoging. Met de hoge staatsschuld is Italië daar juist kwetsbaar voor.