Nieuw in de obligatieportefeuille: ‘triple A’ Europese hypotheken

28 september 2022 9:19

Bij turbulentie op de beurzen zijn stenen een geliefd toevluchtsoord. We beleggen in onze beheerportefeuille daarom voortaan ook in Europese hypotheken. We beleggen alleen in papier met de hoogste kredietstatus: AAA. Deze triple A-hypotheken bieden een hoger rendement dan staatsleningen. Ze zorgen bovendien voor betere spreiding van onze obligatieportefeuille.

Beleggen in hypotheken

Voor een bank vormen hypotheken de belangrijkste winstbron. Ze maken er een mooie rentemarge op en de kredietverliezen zijn laag, vaak maar zo’n 0,04%. Door wijzigingen in regelgeving (Bazel IV) moeten banken sinds kort meer kapitaal aanhouden voor hypotheken. Daar zijn ze minder happig op. Daarom ‘verpakken’ ze een deel van de hypotheken en verkopen die in de vorm van ‘asset backed securities’ (ABS) aan beleggers.

Dit zijn de voordelen

In onze beheerportefeuilles zitten vooral staats- en bedrijfsobligaties. In het 1895 Wereld Investment Grade Obligatiefonds worden ABS gebaseerd op Europese hypotheken opgenomen. Zo neemt de spreiding van het fonds toe. Hypotheken gaan 10% van het fonds vormen. Goed voor het rendement, want ABS bieden een rente die gemiddeld 1,2% hoger ligt dan die op staatspapier.

Een ander voordeel is dat hypotheken minder gevoelig zijn voor rentebewegingen. Vanwege de variabele rente is het verlies dit jaar slechts 1%. Bij vrijwel alle andere obligatiecategorieën ligt het verlies op 12 tot 15%.

Wat zijn de risico’s?

Beleggen in hypotheken heeft een minder solide reputatie sinds de kredietcrisis van 2007-2009. Destijds ging het mis bij ‘subprime’ hypotheken in de VS. Wij verkleinen het kredietrisico door te beleggen in Europese hypotheken met de hoogste kredietrating: AAA.

De te verwachten kredietverliezen op dit soort leningen zijn minimaal. Daarvoor moet een zeer diepe huizencrisis plaatsvinden waarbij mensen hun hypotheek niet meer kunnen betalen terwijl hun huis onder water staat. Denk hierbij aan halveringen van de huizenprijzen en massawerkloosheid. In tegenstelling tot de VS kun je in Europa de sleutels niet aan de bank geven als je huis onder water staat.

Een groter risico vormt de mate waarin ABS verhandelbaar zijn in tijden van marktstress. Hypotheken zijn dan minder in trek dan staatsleningen en je kunt er als belegger niet op rekenen dat centrale banken instappen. Toch was de maximale daling van ABS in de periode maart/april 2020 – bij de uitbraak van coronapandemie – slechts 2,15%. Dat is een stuk lager dan de -9% die we zagen bij bijvoorbeeld investment grade bedrijfsobligaties.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.