Legal Entity Identifier (LEI)

Als gevolg van diverse Europese regelgeving (MIFID II, EMIR en SFTR) zijn financiële instellingen verplicht om beleggingstransacties en posities van hun klanten te rapporteren aan de toezichthouder, de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dit geldt ook voor ons. Hierbij moeten wij je onderneming identificeren met een Legal Entity Identifier (LEI). Een LEI is een uniek nummer voor het wereldwijd identificeren van ondernemingen.

Veelgestelde vragen

Wie moet een LEI aanvragen?

Alle organisaties met een effectenrekening moeten een LEI aanvragen. Het aanvragen van een LEI is dus ook verplicht voor eenmanszaken, stichtingen, kerkgenootschappen, Fondsen voor Gemene Rekening, enzovoorts. Dit geldt ook voor juridische entiteiten die bijvoorbeeld als curator of bewindvoerder kunnen beschikken over een effectenrekening van een natuurlijk persoon. Je vraagt de LEI zelf aan. Dit kunnen wij niet voor je regelen.

Waar kan ik een LEI aanvragen?

Je kunt een LEI aanvragen bij de Kamer van Koophandel (KvK) als je ingeschreven staat in het Handelsregister. In Nederland mag alleen de KvK een LEI uitgeven. Het aanvragen duurt ongeveer tien werkdagen en kost € 65 (exclusief BTW). Meer informatie kun je vinden op www.kvk.nl/lei.

Kan ik ook ergens anders een LEI aanvragen?

Heb je een onderneming die niet is ingeschreven in het Handelsregister? Of ben je niet verplicht om je in te schrijven in het Handelsregister? Dan kun je ook een LEI aanvragen bij een buitenlandse LEI uitgevende instelling. Hier kunnen andere kosten aan verbonden zijn. Meer informatie over het aanvragen van een LEI bij een buitenlandse instelling vind je op de website van de Global Legal Entity Identifier Foundation.

Moet ik mijn LEI jaarlijks verlengen?

Handel je in opties, heb je een optie/derivatencontract of een effectenkrediet? Dan moet je je LEI jaarlijks verlengen. Hieraan zijn kosten verbonden. Deze kosten kun je vinden op www.kvk/lei en www.gleif.org.

Heb je andere beleggingen, dan ben je niet verplicht je LEI-registratie jaarlijks te verlengen. Als je besluit de LEI-registratie niet te verlengen, krijgt deze de status ‘verlopen’, maar blijft de LEI gekoppeld aan je organisatie, zolang de organisatie blijft bestaan. Ook met een ‘verlopen’ LEI kun je effectentransacties blijven uitvoeren. Je ontvangt ongeveer 60 dagen voor het verloop van de LEI een bericht vanuit de KvK, waarin de mogelijkheid wordt geboden de LEI-registratie te beëindigen. Je kunt hiervoor ook gebruikmaken van het beëindigingsformulier op de website van de KvK.

Wat gebeurt er als ik geen actie onderneem na het bericht om de LEI te verlengen?

Als je geen actie onderneemt, ontvang je op de dag van verlenging automatisch een bevestigingsmail vanuit de KvK dat de LEI is verlengd. Je moet dan alsnog de factuur betalen.
Wil je de LEI registratie niet verlengen? Gebruik dan het beëindigingsformulier op de website van de KvK. De LEI krijgt dan de status ‘verlopen’. Hierbij geldt:

Je kunt geen gebruik maken van een effectenkrediet of optie/derivaten transacties uitvoeren. Handelen in andere beleggingen blijft wel mogelijk.
Wat gebeurt er als ik geen LEI heb?

Volgens de wet mogen wij geen effectentransacties uitvoeren als je organisatie geen LEI heeft. Daarom verzoeken wij je zo snel mogelijk een LEI aan te vragen. Heb je inmiddels je LEI, geef deze dan zo snel mogelijk aan ons door.

Moet ik mijn LEI doorgeven?

Ja, je moet je LEI aan ons doorgeven. Dit kun je doen door contact op te nemen met je Rabobank en je ontvangstbewijs van de LEI naar de adviseur te sturen. Vermeld hierbij de volledige naam van je bedrijf, je effectenrekeningnummer en een kopie van het ontvangstbericht van de LEI, waarmee je aantoont dat deze LEI is uitgegeven aan je organisatie.

Wat gebeurt er als mijn onderneming ophoudt met bestaan?

Wanneer je onderneming wordt beëindigd, dan wordt ook je LEI volledig beëindigd. Gaat je onderneming fuseren of vindt er een wijziging van de rechtsvorm plaats, waarbij het Kamer van Koophandel nummer wordt gewijzigd, dan dien je voor de nieuwe rechtsvorm opnieuw een LEI aan te vragen.

Meer over LEI