Beleggen in Rabobank Certificaten

Rabobank Certificaten zijn certificaten van participaties zonder einddatum die zijn uitgegeven door de Rabobank (via Stichting AK Rabobank Certificaten). Rabobank Certificaten zijn verhandelbaar via Euronext Amsterdam. Met de certificaten investeer je in de Rabobank, een coöperatieve bank met leden in plaats van aandeelhouders.

Bod op Rabobank Certificaten

Op 16 april 2024 heeft Rabobank een bod op een deel van de uitstaande Rabobank Certificaten aangekondigd. De aanmeldtermijn hiervoor is op 30 april 2024 gesloten.

Het officiële biedingsbericht, de persberichten en een Q&A document staan op www.rabobank.com/certificaten.

Inhoud bod

Per geaccepteerd certificaat biedt Rabobank 27,125 euro in contanten. Dat is gelijk aan een prijs van 108,5%. Daarnaast ontvangen klanten die zich hebben aangemeld de opgelopen beoogde vergoeding. Die bedraagt ongeveer Euro 0,16 per teruggekocht certificaat, wat neerkomt op 0,6% van de nominale waarde. Klanten van Rabobank ontvangen hiervoor twee separate nota’s.

Toewijzing

Er zijn meer Rabobank Certificaten aangemeld dan het aangeven maximum van 1 miljard Euro. Daarom vindt er een evenredige toewijzing plaats op basis van 32,6785714% per geaccepteerd certificaat van Euro 25 nominaal. Aanmeldingen tot en met Euro 100.000 nominaal worden volledig toegewezen. Aanmeldingen boven een bedrag van Euro 100.000 worden na toepassing van het toewijzingspercentage van 32,6785714% in ieder geval voor Euro 100.000 toegewezen. De Rabobank Certificaten worden na deze toewijzing afgerond op hele Certificaten. Dit kan ertoe leiden dat fracties van Certificaten naar boven of naar beneden worden afgerond.

Op 3 mei 2024 vindt naar verwachting de uitbetaling plaats.

Rekenvoorbeelden

1. Ik heb voor Euro 120.000 nominaal aangemeld. Welk bedrag accepteert Rabobank nu het bod overtekend is?
Het toewijzingspercentage wordt toegepast. Met alleen het toepassen van het toewijzingspercentage zou Rabobank 32,6785714% van de nominale waarde van de aanmelding accepteren, dus Euro 39.214,29. Maar omdat de eerste Euro 100.000 volledig wordt toegewezen, wordt in dit voorbeeld een nominaal bedrag van Euro 100.000 geaccepteerd.

2. Ik heb voor Euro 400.000 nominaal aangemeld. Welk bedrag accepteert Rabobank nu het bod overtekend is?
Het toewijzingspercentage van 32,6785714% wordt toegepast. Dit resulteert in een toewijzing van Euro 130.700 nominaal.

Diep achtergesteld beleggingsproduct

Een Rabobank Certificaat is een diep achtergesteld beleggingsproduct. Dit betekent dat certificaathouders bij een eventueel faillissement van de Rabobank als laatste worden uitbetaald, na alle schuldeisers.

Vergadering van houders van Rabobank Certificaten

Op dinsdag 25 juni 2024 vindt de jaarlijkse vergadering van Rabobank Certificaathouders plaats. De aanmeldingstermijn voor deze vergadering is inmiddels verstreken. De vergaderstukken voor de vergadering van 25 juni 2024 en de notulen van de laatstgehouden jaarlijkse vergadering van Rabobank Certificaathouders op 16 mei 2023 zijn geplaatst onder ‘Documenten, voorwaarden en statuten’. Daar zullen na de vergadering ook de nieuwe notulen beschikbaar zijn.

Thumb

Video Rabobank Certificaten

In deze video legt onze beleggingsanalist, Erik Schmahl je meer uit over Rabobank Certificaten.

Wist je dat...

aan beleggen risico’s verbonden zijn? De waarde van je belegging kan fluctueren en je kunt (een deel van) je inleg verliezen.

phone

Hulp nodig?