Wat is een ordertype?

Een ordertype is de manier waarop uw order op de beurs wordt geplaatst. Dit kan met een:

  • limietorder 
  • bestens order 
  • stop loss order 
  • stop limiet order

Als u een order doorgeeft, kunt u hierbij aangeven hoe uw order op de beurs moet worden geplaatst. Op de beurs heeft u te maken met twee soorten koersen:

  • De biedkoers: geeft de hoogste prijs aan die een koper op het moment bereid is te betalen voor de titel. 
  • De laatkoers: geeft de laagste prijs aan waarvoor een verkoper de titel aanbiedt.

U kunt een aan- of verkooporder voor aandelen en obligaties inleggen met of zonder limiet.

Bestens order
Een bestens order is een beleggingsorder die u inlegt zonder limiet. Uw aandelen of obligaties worden dan tegen de eerstvolgende handelskoers aangekocht of verkocht. Voor een kooporder is dat tegen de dan geldende verkoopprijs. Voor een verkooporder is dat tegen de dan geldende koopprijs (biedprijs). Deze koers kan hoger of lager zijn dan de laatst gehandelde koers die u op uw scherm ziet tijdens het opgeven van de order.

Limietorder
Bij een limietorder bepaalt u vooraf tegen welke koers uw order mag worden uitgevoerd. Zo betaalt u bij een aankoop nooit meer dan deze vooraf bepaalde prijs. Bij verkoop ontvangt u nooit minder.

Voorbeeld
Stel dat de koers van een aandeel op de beurs schommelt rond de € 24,75. U wilt echter voor minimaal € 25 verkopen. In dat geval geeft u uw verkooporder een limiet van € 25 mee. Uw order wordt dan afgewikkeld zodra de koers stijgt naar € 25. Als de koers lager blijft dan € 25, wordt uw transactie niet uitgevoerd.

Stop loss order
Bij een stop loss order geeft u aan dat uw order vanaf een bepaalde koers moet ingaan. Voor een verkooporder geeft u een activeringsprijs op die lager ligt dan de huidige koers. U handelt dan vanaf het moment dat de koers van het aandeel daalt tot de door u opgegeven activeringsprijs. Voor een kooporder geeft u een activeringsprijs op die hoger ligt dan de huidige koers. U handelt dan pas vanaf het moment dat de koers van het aandeel stijgt tot de door u opgegeven activeringsprijs. Dit ordertype kan alleen gebruikt worden voor transacties op de Euronext beurzen.

Voorbeeld
Stel dat u aandelen van bedrijf X wilt kopen wanneer de koers boven de € 11 komt en niet eerder, omdat u denkt dat het aandeel nog verder gaat stijgen zodra het boven de € 11 komt. Dan kunt u een stop loss kooporder opgeven met een activeringsprijs van € 11. Op het moment dat de koers op of boven de € 11 komt, wordt er voor u een bestens kooporder actief op de beurs voor het aantal stukken dat u heeft opgegeven. De stukken worden nu tegen de eerstvolgende mogelijke koers gekocht, ongeacht wat deze is.

Stop limiet order
Als u een stop limiet order opgeeft, geeft u een activeringsprijs aan en daarna een limiet. Uw order wordt actief op de beurs als gelimiteerde order wanneer de activeringsprijs is bereikt. Een stop limiet order is te vergelijken met een stop loss order. Het verschil is dat een stop limiet order een gelimiteerde order is.

Voorbeeld
U heeft aandelen bedrijf X van € 10 per aandeel en u wilt deze beschermen tegen een koersdaling. Dan kunt u een stop limit verkooporder opgeven met een activeringsprijs van bijvoorbeeld € 9. U bent echter niet bereid om uw stukken te verkopen als de koers lager is dan € 8,50. Op het moment dat de koers van het aandeel € 9 is of lager dan wordt er voor u een gelimiteerde verkooporder actief op de beurs voor het aantal stukken dat u heeft opgegeven. Deze order wordt alleen uitgevoerd als de koers niet lager is dan
€ 8,50.

Bij een bestens order is de kans groter dat de order snel wordt uitgevoerd. Bij een limietorder hangt dat af van hoe de beurs zich ontwikkelt. Zo kan het zijn dat uw order niet of in gedeeltes wordt uitgevoerd. Wanneer u een verkoop inlegt voor 100 aandelen op € 25 kan het zijn dat er maar 50 aandelen worden verkocht omdat er niet meer kopers zijn die voor
€ 25 of meer willen kopen.

In het beleggerswoordenboek vindt u meer uitleg van beleggingstermen.

Bekijk het beleggerswoordenboek