Tarieven en voorwaarden betaalproducten

Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de kosten en voorwaarden bij de keuze voor een financieel product. Op deze pagina vind je de actuele kosten en voorwaarden van onze betaalpakketten en -diensten. Op de betaalpakketten zijn op dit moment de volgende tarieven en algemene voorwaarden van toepassing:

Onze tarieven worden per 1 juli 2024 gewijzigd

Belangrijkste tarieven per betaalpakket

Klik op het betaalpakket van je keuze om de belangrijkste pakketkosten in te zien of om eventuele aanvullende voorwaarden te bekijken. Ook kun je daar het ‘Informatiedocument betreffende de vergoedingen’ vinden.

Verklarende woordenlijst

We willen transparant zijn over de kosten die we in rekening brengen voor betaalrekeningen en meest voorkomende betaaldiensten. Daarom maken we samen met alle banken gebruik van dezelfde termen. Wilt u meer informatie over de betekenis van een term, kijk dan op onze verklarende woordenlijst.

CESOP: uitwisseling grensoverschrijdende betalingen en ontvangsten aan belastingdiensten

Heb je een betaalrekening of rekening-courant bij ons? Dan kunnen wij vanaf 2024 verplicht zijn om grensoverschrijdende betalingen en ontvangsten op deze rekening te rapporteren aan de belastingautoriteiten. Dit vloeit voort uit verplichtingen die in de lidstaten van de Europese Unie vanaf 2024 opleggen aan betaaldienstverleners.

Waarom wisselt Rabobank uit met de fiscus?

Bij de grensoverschrijdende internetverkopen van goederen en diensten vormt de bestrijding van btw-fraude door de overheid een uitdaging. Dit komt doordat de verkoper vaak in een andere lidstaat van de Europese Unie of buiten de EU is gevestigd. Om de bestrijding van btw-fraude te verbeteren heeft de Raad van de Europese Unie op 18 februari 2020 Richtlijn EU 2020/284 vastgesteld voor de invoering van bepaalde voorschriften voor betalingsdienstaanbieders. Deze richtlijn wordt ook wel de CESOP Directive genoemd. Deze Richtlijn geldt in Nederland vanaf 1 januari 2024. Op basis van deze regelgeving moet een betalingsdienstaanbieder de informatie die zij heeft over de begunstigde van een grensoverschrijdende betaling, rapporteren aan de fiscus. Die verplichting geldt pas vanaf 26 grensoverschrijdende betalingen per kwartaal voor dezelfde begunstigde. De Europese belastingdiensten moeten deze gegevens verzamelen en rapporteren aan de centrale CESOP database van de EU. Op basis van signalen uit deze database kan de fiscus btw-fraude bestrijden.

Kan het zijn dat mijn gegevens uitgewisseld worden, terwijl ik geen handelaar ben?

De Europese Richtlijn verplicht Rabobank niet om gegevens aan te leveren van de persoon die betaalt. Wanneer je een grensoverschrijdende betaling doet, kan die betaling zelf wel gerapporteerd moeten worden maar daarbij levert Rabobank geen gegevens aan over de persoon van de betaler. Van de persoon die de grensoverschrijdende betaling ontvangt, moeten betalingsdienstaanbieders wel gegevens aanleveren, tenzij er minder dan 26 grensoverschrijdende betalingen per kwartaal naar dezelfde begunstigde worden verzorgd. Als dat aantal 26 of meer is moeten alle betalingen worden aangeleverd, ook als de betalingen geen verband houden met internetverkopen van goederen en diensten.

Welke gegevens worden uitgewisseld?

Rabobank rapporteert als gezegd geen gegevens over de persoon van de betaler. Over de persoon van de ontvanger van 26 of meer grensoverschrijdende betalingen is Rabobank wettelijk verplicht wel gegevens te rapporteren aan de belastingautoriteiten. Dat betreft onder meer de naam of bedrijfsnaam, een eventueel btw-identificatienummer of een ander nationaal fiscaal nummer, het IBAN, en het adres.

phone

Hulp nodig?