PSD2: de nieuwe Europese betaalwet

Bedrijven toegang geven tot uw betaalrekening

 • Vanaf 2018 kunt u bedrijven toegang geven tot uw betaalrekening
 • Om betalingen te doen, rekeninginformatie op te halen of het saldo op uw rekening te checken
 • U bepaalt altijd zelf óf en wie u toegang geeft

In 2018 gaat er een herziene Europese betaalwet gelden: PSD2 (Payment Services Directive II). De exacte ingangsdatum is op dit moment nog niet bekend. Alle Europese banken zijn vanaf dan verplicht om bedrijven toegang te verlenen tot de betaalrekening van klanten. U bepaalt zelf als klant of u bedrijven toegang geeft tot uw betaalrekening(en). Hieronder leest u wat PSD2 inhoudt en wat het voor u gaat betekenen.

Wat is PSD2?

PSD2 (Payment Services Directive) is een herziene betaalrichtlijn die in 2018 van kracht wordt en die de oude betaalrichtlijn volledig vervangt. Europese banken zijn vanaf dat moment verplicht om de particuliere betaalrekening(en) toegankelijk te maken voor bedrijven (banken en niet-banken), mits klanten daar toestemming voor geven. Klanten kunnen via deze bedrijven ook betalingen doen, als deze bedrijven in het bezit zijn van de juiste vergunningen. Er worden geen gegevens gedeeld of betalingen verricht zonder uw toestemming.

Wat betekent dit voor u?

Vanaf 2018 kunt u bedrijven toegang geven tot uw betaalrekening. U bepaalt zelf als klant of u bedrijven wel of geen toegang geeft tot uw betaalrekening(en). Als u geen toegang geeft, blijft alles zoals het is. Indien u wel toegang geeft, kunt u elk moment deze toestemming weer intrekken.

Er gaan ook nieuwe betaalregels gelden voor bedrijven die betalingen ontvangen. Zo mogen zij u vanaf begin 2018 geen toeslag meer vragen als u met uw creditcard wilt betalen.

Wat zijn de voordelen van PSD2?

Verwacht wordt dat u met de nieuwe regelgeving meer keuze krijgt in financiële toepassingen. Daarnaast kunnen bedrijven het gebruiksgemak van financiële diensten verhogen. Zo kunt u bijvoorbeeld ook via niet-financiële bedrijven betalingen doen, uw rekeninginformatie ophalen en uw saldo checken.

Dit betekent ook dat wij u als Rabobank nog beter kunnen helpen om u inzicht in uw totale financiële situatie te geven, zoals we dat nu bijvoorbeeld al met Extra Inzicht doen. U kunt dan ook toestemming geven om de betaalrekening van een andere bank op te nemen in het rekeningoverzicht van Rabo Online Bankieren (Rabo Internetbankieren) en de Rabo Bankieren App. Tevens kunt u vanuit hier betalingen van uw rekeningen bij andere banken doen, zonder dat u bij andere banken hoeft in te loggen. Daarmee krijgt u via Rabo Online Bankieren bij de Rabobank nog beter grip op uw financiële zaken. Als u een betaalrekening bij Bunq heeft, kunt u er nu al voor kiezen om deze rekening in Rabobank Online bankieren toe te voegen. Zo heeft u al uw rekeningen in één overzicht. U vindt de functie in de app of binnen Rabo Online Bankieren bij: Zelf regelen -> Externe rekening. Daar leest u ook hoe u de rekening kunt toevoegen.

Hoe werkt het toegang geven?

U kunt na ingang van de wetgeving een bedrijf toegang geven tot de betaalrekening(en) die u gebruikt via Online bankieren en/of Rabo Internetbankieren. Dat kan op 3 manieren:

 1. Het saldo en de transacties van uw rekening opvragen
  U kunt toestemming geven voor het opvragen van saldo én transacties van uw betaalrekening. Bijvoorbeeld om ze automatisch in te kunnen lezen in financiële toepassingen, zoals een app met een huishoudboekje.

 2. Een betaling rechtstreeks van uw rekening te doen
  U kunt betalingen doen van uw betaalrekening via een zogenaamde ‘betaalinitiatie dienstverlener’. Dit is een bedrijf dat een vergunning heeft om na uw toestemming een betaling van uw rekening te doen. Dat gaat ongeveer op dezelfde manier als bij een iDEAL-betaling. U ziet aan wie u betaalt, voor welk bedrag en met een omschrijving. Deze betaling keurt u vervolgens goed op eenzelfde manier als een iDEAL-betaling. Bij een volgende betaling via hetzelfde bedrijf moet u steeds weer opnieuw toestemming geven.

 3. Het saldo op uw rekening checken
  U kunt ook toestemming geven aan een bedrijf om te laten checken of u voldoende saldo heeft bij een kaartbetaling (dat zou bijvoorbeeld een creditcard kunnen zijn, maar ook een klantenkaart die u eerder gekoppeld heeft aan uw betaalrekening). De bank zal uitsluitend aangeven of er op dat moment wel of niet voldoende saldo aanwezig is op de betaalrekening.

Wat doet de Rabobank?

Als u besluit uw betaalgegevens met een bedrijf te delen, dan controleren wij eerst of het bedrijf voldoet aan de gestelde veiligheidseisen, of zij uw betaalgegevens mag ophalen of betalingen mag doen en of u daarvoor goedkeuring heeft gegeven. Klopt dit? Dan zorgen wij ervoor dat uw betaalgegevens beschikbaar komen voor het bedrijf of dat uw betaling wordt uitgevoerd. Dit zal onder strikte veiligheidseisen vanuit de wet gebeuren. 

De Rabobank:

 • zorgt dat het zo veilig mogelijk is.
 • biedt u een overzicht van de bedrijven die u toestemming heeft gegeven voor het opvragen van saldo en transacties van uw betaalrekening.
 • maakt nieuwe services die uw bankzaken eenvoudiger en overzichtelijker maken.

Is het veilig?

Het uitwisselen van data met een bedrijf is spannend. Het geven van toegang tot uw betaalrekening is iets waar u zorgvuldig mee om moet gaan. Kijk voordat u toestemming aan een bedrijf geeft goed of u inderdaad een relatie heeft met dat bedrijf. En waarbij u de vraag om toestemming ook verwacht, bijvoorbeeld omdat u hierover een afspraak heeft gemaakt. Controleer bij de vraag om een betaling te mogen doen of het bedrag en de omschrijving kloppen.

Pas op voor phishingmails waarin criminelen dit onderwerp misbruiken voor fraudepogingen. U hoeft bij de Rabobank niets te doen om uw rekening voor PSD2 geschikt te maken. 

Hoe zit het met de privacy?

Controleer eventueel wat het bedrijf in haar voorwaarden en in haar privacy policy zegt over wat zij met uw transactiegegevens of saldo doen. Als u toestemming geeft, blijven de gedeelde gegevens in het bezit van het bedrijf. Vertrouwt u het niet? Geef het bedrijf dan geen toestemming. U bent dit nooit verplicht. Indien u een bedrijf al toestemming heeft gegeven, kunt u deze op elk moment weer opheffen.

Lees meer over veiligheid

Als u geen toestemming geeft, kunnen bedrijven dan wel een overboeking zien?

Ja, dat kan. Stel, u maakt geld over aan iemand anders. En degene aan wie u geld overmaakt heeft een bedrijf of instelling wél toestemming gegeven voor het bekijken van zijn bij- en afschrijvingen. Dan is deze overboeking bij dat bedrijf of die instelling straks zichtbaar als binnenkomende betaling. Daarbij kunnen uw naam, uw rekeningnummer, de omschrijving en het door u overgemaakte bedrag worden getoond.

Wat als u geen toestemming wilt geven voor toegang tot uw betaalrekening?

Wilt u bedrijven geen toegang verlenen tot uw betaalgegevens, dan hoeft u straks niets te doen. Als u geen toegang geeft, blijft alles zoals het is. Indien u wel toegang geeft, kunt u elk moment deze toestemming weer intrekken.

Bunq-rekening toevoegen in uw rekening overzicht

Als klant van de Rabobank kunt u ervoor kiezen om uw betaalrekening(en) bij Bunq in Rabo Online Bankieren en/of in de Rabo Bankieren App te tonen. Zo heeft u al uw rekeningen in één overzicht en kunt u ook betalingen initiëren in Rabo Online Bankieren ten laste van uw bunq rekening. U kiest zelf of u dit wilt. U vindt de functie in Rabo Online Bankieren en in de app bij: Zelf regelen -> Externe rekening. Daar leest u ook hoe u de rekening(en) kunt toevoegen en meer informatie over deze dienst. Het toevoegen van rekeningen bij andere banken is op dit moment nog niet mogelijk.

Wijziging kostenverdeling betalingen door PSD2

Met de ingang van PSD2 betalen de opdrachtgever en de begunstigde bij betalingen binnen Europa (EER) ieder alleen de kosten van hun eigen bank, ongeacht de muntsoort. De kostenopties BEN en OUR zijn vanaf dat moment wel mogelijk bij betalingen in vreemde valuta naar Guernsey, Isle of Man, Jersey, Monaco, San Marino en Zwitserland.

Meer informatie

Voorwaarden Betalen en Online Diensten 2018

De voorwaarden Betalen en Online Diensten zijn onder andere door de nieuwe wetgeving PSD2 vernieuwd. In de bijlage leest u de wijzigingen.

Voorwaarden Betalen en Online Diensten 2018

Contact

Rabobank