Betalingen naar Macedonië

Naam land: Macedonië
SEPA-Land: Nee
Landcode: MK
Muntsoort: MKD (Macedonische Denar). Je kunt in deze muntsoort niet betalen of ontvangen.
Rekeningnummer aangeduid als: Smetka vo banka
Opbouw van het rekeningnummer: Het rekeningnummer bestaat uit 15 cijfers.
IBAN: Het IBAN bestaat uit 19 posities alfanumeriek (bijvoorbeeld MK07 2501 2000 0058 984).

Kosten correspondentbank voor je betalingen naar Macedonië

Wanneer je een transactie in euro's met kostenoptie SHA of BEN boven de €250,- overmaakt naar Macedonië, worden door de correspondentbank verwerkingskosten ingehouden op het transactiebedrag. Je betaalt dan €3,50. Voor transacties boven de €2.500,- zijn de kosten €10,50.

Daarnaast kan de bank van de begunstigde kosten in rekening brengen richting de ontvanger. Wil je er zeker van zijn dat een bepaald bedrag bij de begunstigde aankomt? Kies dan voor de kostenoptie OUR. Je betaalt dan alle kosten, de begunstigde ontvangt het bedrag zonder aftrek van kosten.

Service en Contact