Betalingen naar Rusland

Naam land: Rusland
SEPA-Land: Nee
Landcode: RU
Muntsoort: RUB (Russische Roebel)
Rekeningnummer aangeduid als: Nomer sjeta
Opbouw van het rekeningnummer: Het rekeningnummer bestaat uit 20 cijfers.

Betalingen naar Rusland: rekeningnummers

Russische rekeningnummers bestaan uit 20 cijfers (bijvoorbeeld 40817840303782000004), waarbij:

40817 het grootboekrekeningnummer is;840 de valutacode is volgens Russische classificatie;3 een codegetal is;03782000004 de cliëntidentificatie is.

Betalingen naar Rusland: nationale bankcode

Rusland maakt voor het betalingsverkeer gebruik van een nationale bankcode. Dit is de Russian Central Bank ID Code. De nationale bankcode bestaat uit 9 cijfers. Deze kun je invullen in het veld Nationale bankcode achter RU.

Betalingen naar Rusland: RUB-betalingen

De Russische centrale bank vereist VO-codes voor betaalopdrachten in RUB. De VO-code vermeld je op de eerste regel van de omschrijving (reden van betaling). Opdrachten zonder VO-code worden door de Russische bank niet verwerkt en retour gestuurd.

Betalingen van belasting naar Rusland

De Russische banken stellen specifieke eisen aan het verwerken van belastingbetalingen. De opdracht dient gegevens te bevatten over de 'transaction type code (26T) en 'regulatory reporting' (77B). Deze informatie kun je in RIB Pro invoeren in het veld 'overige instructies.' Gebruik de volgende opmaak in het veld:

Russische belastingbetaling: 26T: S'waarde' (tussen de 01 en 20) 77B: /N10/waarde/N4/waarde/N5/waarde/N6/waarde/N7/waarde/N8/waarde/N9/waarde

Kosten correspondentbank voor je betalingen naar Rusland

Wanneer je een transactie in euro's met kostenoptie SHA of BEN boven de €250,- overmaakt naar Rusland, worden door de correspondentbank verwerkingskosten ingehouden op het transactiebedrag. Je betaalt dan €3,50. Voor transacties boven de €2.500,- zijn de kosten €10,50.

Daarnaast kan de bank van de begunstigde kosten in rekening brengen richting de ontvanger. Wil je er zeker van zijn dat een bepaald bedrag bij de begunstigde aankomt? Kies dan voor de kostenoptie OUR. Je betaalt dan alle kosten, de begunstigde ontvangt het bedrag zonder aftrek van kosten.

Service en Contact