Video call vooruitkijken helpt

Vooruitkijken is sneller je spaardoel bereiken

Hoe ver kijk jij vooruit als het gaat om je financiën? Uit onderzoek van RaboResearch blijkt namelijk dat hoe verder je vooruit kijkt, hoe groter de kans is dat je meer spaargeld overhoudt.

termijn voor financiële planning

Lange termijn planners hebben vaak meer spaargeld

In september 2018 hebben wij een onderzoek gehouden onder 1.019 Nederlanders. Uit dit onderzoek blijkt dat bijna 30% van de Nederlanders tussen de 20 en 45 jaar de korte termijn (de komende maanden tot het komend jaar) het belangrijkst vindt voor zijn of haar financiële planning. Ongeveer 11% weet niet voor welke termijn ze plannen. De rest, meer dan de helft van de Nederlanders, kijkt dus wel verder vooruit, maar slechts 12% plant voor tien jaar of verder (zie figuur 1).

Hoe ver kijk je vooruit?

Het belang van vooruit kijken

Hoe belangrijk is het dan om verder vooruit te kijken? Best belangrijk, omdat dit van invloed is op de hoeveel je spaart. Het zit zo: van de respondenten die vooral over de komende maanden nadenken, heeft ruim 30% géén spaargeld. Deze groep is bij de respondenten die verder vooruit plannen een stuk kleiner. Daar heeft minder dan 10% geen spaargeld (zie figuur 2). Deze laatste groep heeft daarentegen wel vaker een spaarbedrag van € 9.000 of meer.

Heb jij al spaardoelen opgesteld?

Waar sparen ze voor?

Wat ook uit het onderzoek kwam, is dat Nederlanders tussen de 20 en 45 jaar vooral sparen voor onverwachte uitgaven. Zo legt 65% geld opzij voor een financiële buffer. Verder sparen ze vooral voor grote praktische uitgaven, zoals een nieuwe auto of laptop: 61% noemt dit als spaardoel. Deze uitgaven zijn vaak te duur om van het maandelijkse inkomen te betalen, dus moet ervoor worden gespaard. Dit geldt natuurlijk ook voor nóg grotere spaardoelen. Denk aan het pensioen of het overbruggen van een (tijdelijke) terugval in het inkomen. Toch blijken Nederlandse 20-tot-45-jarigen niet vaak voor hun pensioen of een terugval in hun inkomen te sparen. Op zich is dat niet gek. Aangezien een groot gedeelte hiervan door de overheid geregeld kan worden.

Grafiek: waar spaar je voor?

Spaardoel is wel bepalend

In het overzicht hiernaast zie je voor welke spaardoelen de ondervraagde Nederlanders sparen. Hoe ver je vooruitkijkt blijkt dus bepalend voor de hoogte van je spaarsaldo. Maar ook het doel waarvoor je spaart is hierop van invloed. Uit ons onderzoek blijkt dat mensen die aangeven te sparen voor doelen die verder in de toekomst liggen ook vaker verder vooruitplannen. Denk bij dit soort doelen aan het pensioen, de toekomst van de kinderen of extra aflossen op de hypotheek. Daar staat tegenover dat iemand die spaart voor een festival, vakantie of om een huis te kopen juist vaak minder ver vooruitkijkt.

Word ook financieel fit

Maar hoe komt dit?

Een van de redenen dat mensen die verder vooruitkijken meer sparen is misschien dat zij van nature meer om hun welzijn op de lange termijn geven. Hierdoor leggen ze meer geld opzij. Verleidingen op de korte termijn (zoals een nieuw jurkje, de laatste smartphone of een avond doorzakken met vrienden) kunnen zij daarom misschien eenvoudiger weerstaan. Een flinke spaarpot opbouwen kost hen dus minder moeite, omdat ze daarvoor minder zelfbeheersing nodig hebben.

Nog één keer de belangrijkste conclusies

Bijna 30% van de 20-45-jarigen vindt de korte termijn (de komende maanden tot het komend jaar) het belangrijkst voor zijn of haar financiële planning. De planningshorizon is belangrijk omdat mensen die hun financiën verder vooruit plannen, een grotere kans hebben op meer spaargeld. Van degenen die vooral over de komende maanden nadenken, heeft ruim 30% géén spaargeld. Terwijl dat minder dan 10% is bij degenen die verder vooruit plannen. De doelen waarvoor mensen sparen, blijken invloed te hebben op zowel het spaargedrag als de planningshorizon, bijvoorbeeld sparen voor een huis versus een pensioen De financiën verder vooruit plannen en sparen voor doelen die zich verder in de toekomst afspelen, kunnen werken als zelfbeheersingsmechanismen en dus helpen bij het opbouwen van een spaarpot.

Onderzoek: Hoe ver kijken 20-45-jarigen vooruit voor hun financiële planning?