Cardgegevens

Hier vindt u de detailinformatie van uw creditcard. Wilt u hierin iets wijzigen, neem dan contact op met uw Rabobank.

1. Hier ziet u het nummer, type en de tenaamstelling van de geselecteerde creditcard. Als u meerdere creditcards heeft, kunt u hier eenvoudig een andere creditcard selecteren. Algemene informatie over uw zakelijk creditcards vindt u bij Rekening- en Pasgegevens. Transacties kunt u terugzien op het Rekeningoverzicht dat u maandelijks per post ontvangt.

2. Het maximumbedrag waarover u met uw creditcard mag beschikken.

3. Eén van de volgende incassomethodes is op uw creditcard van toepassing:

  • Volledige maandelijkse incasso: Automatische incasso van 100% van het uitstaand saldo per maand.
  • Gespreid betalen: Een percentage van het uitstaande saldo wordt automatisch geïncasseerd. Het niet-geïncasseerde deel kunt u zelf aflossen.

4. Als u gespreid betaalt, brengen wij u rente in rekening over het openstaand bedrag. De effectieve rente op maandbasis is de rente die u per maand betaalt.

5. Dit is het effectieve rentepercentage per maand, omgerekend naar een heel jaar.