Bestel- en leverdetails eurobiljetten

In dit scherm ziet u detailinformatie over de bestelling van eurobiljetten. U ziet hoeveel biljetten er besteld zijn en hoeveel er uiteindelijk zijn geleverd. Het aantal (en de samenstelling) van de geleverde biljetten kan bij uitzondering afwijken van de bestelde biljetten. Dit staat dan in het rood vermeld. In dat geval heeft de bank contact met u opgenomen.

530_Bestel & leverdetails

  • 1. <OK>
    Hiermee gaat u terug naar het scherm ‘Detailgegevens bestelling’.