Pasgegevens

Pasgegevens zijn niet beschikbaar voor vreemde valuta rekeningen.

Pasgegevens
 1. Selectie 
  Selecteer hier de pas waarvan u de gegevens wilt raadplegen

 2. Pasnummer 
  Dit nummer vindt u onderaan op uw bankpas onder de tekst 'pas nr.'

 3. Type pas 
  Het type pas bepaalt de mogelijkheden van de pas.

 4. Vervaldatum 
  Dit is de datum waarop uw pas verloopt. U ontvangt automatisch een nieuwe pas vóór de vervaldatum.

 5. Tenaamstelling 
  De naam van de pashouder.

 6. Status 
  Hier ziet u of uw pas geblokkeerd is voor geld- en betaalautomaten.

 7. Toegangspas Internetbankieren
  Hier ziet u met welke pas u op dit moment toegang heeft tot Rabo Internetbankieren.

 8. Opname limiet Rabobank 
  Het maximale bedrag dat u in één week kunt opnemen bij een geldautomaat van de Rabobank, mits u over voldoende saldo beschikt.

 9. Resterende ruimte Rabobank 
  Het resterende bedrag dat u kunt opnemen bij de Rabobank, mits u over voldoende saldo beschikt. Dit bedrag is uw opnamelimiet verminderd met de in die periode opgenomen bedragen.

 10. Opname limiet andere banken in NL
  Het maximale bedrag dat u kunt opnemen bij een andere bank dan de Rabobank. Dit kan, mits u over voldoende saldo beschikt, één keer per dag met een maximum van € 250 per dag.

 11. Resterende ruimte andere banken in NL
  Het resterende bedrag dat u kunt opnemen bij een andere bank dan de Rabobank, mits u over voldoende saldo beschikt. Dit is uw opnamelimiet verminderd met de in die periode opgenomen bedragen. Dit kan, mits u over voldoende saldo beschikt, één keer per dag met een maximum van € 250 per dag.

 12. Opnamelimiet buitenland 
  Het maximale bedrag dat u in het buitenland kunt opnemen, mits u over voldoende saldo beschikt. Het maximale opnamebedrag is € 500 per dag

 13. Resterende ruimte buitenland
  Het resterende bedrag dat u in het buitenland kunt opnemen, mits u over voldoende saldo beschikt. Dit bedrag is uw opnamelimiet verminderd met de in die periode opgenomen bedragen.

 14. Betaallimiet in NL 
  Het maximale bedrag dat u per week kunt uitgeven bij betaalautomaten in Nederland, mits u over voldoende saldo beschikt.

 15. Resterende ruimte in NL 
  Het resterende bedrag, dat u per week kunt uitgeven bij een betaalautomaat in Nederland, mits u over voldoende saldo beschikt. Dit is maximale bedrag verminderd met de in die periode gedane betaalautomaattransacties.

 16. Betaallimiet buitenland 
  Het maximale bedrag dat u per dag kunt uitgeven bij een betaalautomaat in het buitenland, mits u over voldoende saldo beschikt.

 17. Resterende ruimte buitenland
  Het resterende bedrag, dat u per dag kunt uitgeven bij betaalautomaten in het buitenland, mits u over voldoende saldo beschikt. Dit is het maximale bedrag verminderd met de in die periode gedane betaalautomaattransacties.

 18. Chipknip laden 
  Het maximale bedrag dat u op uw chipknip kunt zetten.

 19. Chipknip betalen 
  Het maximale bedrag dat u kunt betalen met de chipknip, mits u over voldoende saldo beschikt.

 20. OK 
  Klik hier om terug te keren naar het scherm 'Rekening- & pasgegevens'.