Ons acceptatiebeleid wijzigt per 1 april 2022

31 maart 2022 15:08

Vanaf 1 april 2022 voeren we wijzigingen door in ons acceptatiebeleid. Alle wijzigingen zijn opgenomen in onze Basis- en Plusvoorwaarden. We zetten ze hier voor je op een rij. Voor meer details verwijzen we je naar ons acceptatiebeleid.

Verzend het artikel per e-mail
Man kijkt uit het raam terwijl hij achter zijn laptop zit

(Tijdelijk) stoppen van explains, producten en proposities

We zijn constant bezig met het aanscherpen en verbeteren van ons acceptatiebeleid. We hebben geconstateerd dat de acceptatiecriteria van een groot aantal explains,producten en proposities verduidelijkt moeten worden. Om dit te kunnen doen zetten we er tijdelijk een aantal stop. De komende periode gaan we hard aan de slag om een groot deel van onze proposities weer gefaseerd aan te kunnen bieden. We houden je hiervan op de hoogte via onze nieuwsbrief en de website. Heb je nog vragen? Je contactpersoon binnen de intermediairdesk beantwoordt ze graag.

Vanaf 1 april worden de volgende explains, producten en proposities (tijdelijk) stopgezet:

Afwijken Moraliteit BKR-toets; Seniorenpropositie; Explain huur naar koop; Explain doorstroom naar goedkopere eigen woning; Toets werkelijke lasten bij Uit elkaar gaan/ relatiebeëindiging voor Rabobank financieringen (niet-NHG); Explain hogere lasten; Explain hoger inkomen; Verhuurhypotheek; Verhuurde (recreatie)woning; Inkomensbestanddeel bonus.

Welke explainsituaties blijven mogelijk?

Explainmogelijkheden op basis van de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet blijven van kracht; Explain bij het uit elkaar gaan of relatiebeëindiging van een klant met een bestaande Rabobank hypotheek met NHG. De klant dient een verzoek in voor ontslag hoofdelijk aansprakelijkheid; Inkomensdaling binnen 10 jaar waarbij er een overschrijding ontstaat als de klant minder gaat werken, stopt met werken of als de tijdelijke uitkering van de klant stopt.

Voor meer details over bovenstaande explainsituaties, zie hoofdstuk 5.2.1 en 5.2.2 van het Acceptatiebeleid Plusvoorwaarden.

Overige wijzigingen

Stoppen met verpanden effecten; Stoppen verpanding van inkomen uit vermogen; Stoppen verkoop van de KeuzePlus Hypotheek; Lasten Operational Lease (OA): per 1 april gaan we de lasten van operational lease (OA) corrigeren tegen werkelijke lasten i.p.v. van 24%.

Je vindt van zowel de Basis- als de Plusvoorwaarden het acceptatiebeleid terug op onze Tools en Documenten-pagina.