Fiscaal inwonerschap

De Nederlandse overheid werkt samen met andere landen om belastingontduiking tegen te gaan. Daarom zijn wij wettelijk verplicht aan de Nederlandse Belastingdienst door te geven welk land je fiscale woonplaats is. Op deze pagina vind je hierover meer informatie.

Verschillende manieren van uitwisselen gegevens

Er zijn twee systemen die gebruikt worden om gegevens tussen landen uit te wisselen.

    Common Reporting Standard FATCA

Wat is Common Reporting Standard?

Common Reporting Standard (CRS) is een systeem voor het uitwisselen van gegevens over financiële rekeningen tussen landen die daarvoor een overeenkomst hebben gesloten. Op basis van CRS vereist de Nederlandse wet dat financiële instellingen, zoals Rabobank, nagaan en vastleggen waar klanten fiscaal inwoner zijn. Inclusief het fiscale nummer van dat land.

Wat is FATCA?

FATCA staat voor Foreign Account Tax Compliance Act. Dit is bedoeld om Amerikaanse belastingplichtigen, die buiten de VS tegoeden aanhouden, correct belastingaangifte te laten doen bij de Amerikaanse belastingdienst (de IRS). De Nederlandse overheid heeft met de VS wederzijdse afspraken gemaakt over het uitwisselen van bepaalde gegevens.

Alle Nederlandse financiële instellingen zijn verplicht om gegevens van belastingplichtige klanten in de VS op te vragen en door te geven aan de Nederlandse belastingdienst. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het fiscale nummer (Social Security Number of Individual Taxpayer Identification Number). De Nederlandse belastingdienst geeft deze gegevens door aan de IRS.

Ben jij een US Person of heb je een organisatie met belanghebbenden die mogelijk een US Person zijn? Dan vragen wij om een verklaring.

Wat betekent dit voor jou als Rabobankklant?

Als je een betaal-, spaar- of effectenrekening bij Rabobank wil afsluiten, moeten wij nagaan waar je fiscaal inwoner bent. Hiervoor vragen we je om een formulier in te vullen. Dit doen we om ervoor te zorgen dat de juiste gegevens aan de Nederlandse belastingdienst worden doorgegeven. Dit geldt ook als je al klant bij ons bent en we op basis van je gegevens denken dat je fiscaal inwoner bent van een ander land dan Nederland. Omdat je bijvoorbeeld een buitenlands adres of telefoonnummer hebt.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Als je aangeeft dat je fiscaal inwoner bent van een ander land dan Nederland, geven wij dit door aan de Nederlandse belastingdienst. Dat zijn wij wettelijk verplicht. De Nederlandse belastingdienst geeft je gegevens door aan de belastingdienst van het betreffende land. Je kunt dan van dat land een verzoek krijgen om belastingaangifte te doen.

Geef wijzigingen aan ons door

Als je persoonlijke situatie wijzigt, kunnen je fiscale gegevens ook wijzigen. Geef dit aan ons door onderstaand formulier in te vullen en dit te mailen naar CRS@rabobank.nl.

Je fiscale woonplaats

In welk land je fiscaal inwoner bent, is afhankelijk van de landelijke regels. Je kunt deze regels navragen bij de Belastingdienst. In Nederland bepaalt de Belastingdienst je fiscale woonplaats op basis van je persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld waar je de meeste tijd doorbrengt, waar je partner en/of familie woont, waar je werkt en waar je je dokter hebt.

Veelgestelde vragen over het formulier

phone

Hulp nodig?