Zoeken

Hoe kan ik een incasso terugboeken?

U kunt een incasso terugboeken via Rabo Internetbankieren. Dit geldt alleen voor de incassovarianten met een terugboektermijn. De automatische Nederlandse incasso, de automatische Euro-incasso en de eenmalige Euro-incasso kunt u binnen 8 weken (56 kalenderdagen) storneren. Het bedrag wordt binnen 5 werkdagen teruggeboekt op uw rekening. De eenmalige Nederlandse incasso en de automatische incasso kansspelen kunt u niet terugboeken, deze hebben geen terugboektermijn. Bedragen die u zelf heeft overgemaakt naar iemand anders, kunt u niet terugboeken.

Incasso terugboeken

Gebruik het formulier om een incasso terug te boeken. Let op: gebruik een komma en twee decimalen om het bedrag aan te geven, bijvoorbeeld € 12,95

Terugboektermijn verlopen?

Is de terugboektermijn verlopen? Of bent u het niet eens met de incasso, maar heeft deze geen terugboektermijn? Vraag dan aan de incassant om het bedrag aan u terug te storten.

Lukt dit niet, neem dan binnen 13 maanden na de incasso contact op met uw eigen Rabobank. Uw bank kan dan een procedure 'Melding Onterechte Incasso' opstarten.

Melding Onterechte Incasso

Bij een Melding Onterechte Incasso controleren zowel uw bank als de bank van de incassant of u een machtiging heeft gegeven en of deze van toepassing is op uw situatie. Wordt er een onterechte incasso vastgesteld, dan wordt het geld teruggeboekt op uw rekening. De procedure neemt doorgaans niet meer dan één maand in beslag.

Geen incasso, maar zelf overgemaakt

Gaat het niet om een incasso, maar heeft u zelf via bankgiro of acceptgiro te veel overgemaakt, een bedrag dubbel betaald of overgeboekt naar een verkeerd rekeningnummer? Dergelijke betalingen kunt u niet intrekken. De ontvanger zal het bedrag moeten terugboeken.

Staat uw vraag er niet bij?