Je naasten goed achterlaten

Na jouw overlijden wil je je naasten goed achterlaten. Bijvoorbeeld door te zorgen voor inkomen. Ook is het geruststellend als de dagelijkse bankzaken straks gewoon kunnen doorgaan. Kijk wat je nu kunt regelen om straks je naasten te ontzien.

En/of rekening

Een en/of rekening (gezamenlijke rekening) loopt na het overlijden gewoon door. Wij blokkeren de rekening niet. De overgebleven rekeninghouder kan deze gewoon blijven gebruiken. Hij kan bedragen opnemen, overmaken en storten.

Het is voor zowel de overgebleven rekeninghouder als de erfgenaam van de overleden rekeninghouder mogelijk om van de rekening een en-rekening te maken. Dit betekent dat beide partijen de rekening dan alleen nog maar samen mogen gebruiken.

De volgende zaken lopen automatisch door:

Automatische incasso’s worden gewoon uitgevoerd.Automatische periodieke overboekingen die de overgebleven rekeninghouder heeft ingesteld, lopen door.

Goed om te weten:

De bankpas en/of creditcard van de overledene wordt/worden geblokkeerd. Heeft de rekeninghouder die achterblijft geen bankpas? Dan is het handig om deze aan te vragen.De toegang tot de Rabofoon, Rabo Internetbankieren en Rabo Mobielbankieren van de overledene wordt beëindigd.Machtigingen die zijn afgegeven door de overleden rekeninghouder komen te vervallen en de passen van gevolmachtigden worden geblokkeerd.

Lees meer op Rijksoverheid.nl

Volmacht

Volmacht vervalt bij overlijden

Als je iemand anders je bankzaken wil laten doen, regel je dit met een volmacht ofwel machtiging. Deze persoon kan dan voortaan je geldzaken (mee)beheren. Je mag de rekening ook nog zelf blijven gebruiken. De volmacht vervalt als je komt te overlijden. Dit doen we om te voorkomen dat iemand geld zou kunnen opnemen die daarvoor geen toestemming (meer) heeft. Je erfgenamen kunnen pas beschikken over de rekening(en) nadat zij een aantal documenten hebben overlegd.

Meer over volmacht verlenen Meer over documenten die nodig zijn na een overlijden

Executeur benoemen

Het is mogelijk om iemand aan te wijzen die na je overlijden de nalatenschap en de bankzaken regelt. Zo iemand noemen we een executeur. Een executeur kan alleen in een testament worden benoemd. Als je een executeur wil aanwijzen, praat dan met een notaris.

Meer over het aanwijzen van een executeur op Notaris.nl

Schenken

Je kunt wachten tot je (klein)kinderen je vermogen erven. Maar het kan (fiscaal) aantrekkelijk zijn om je zoon of kleindochter nu al een schenking te doen. Met (belastingvrije) schenkingen kun je je vermogen geleidelijk aan de erfgenamen overdragen. Zo wordt de erfenis kleiner en betalen je erfgenamen straks mogelijk minder erfbelasting.

Overlijdensrisicoverzekering

Hoe laat je je nabestaanden achter als je komt te overlijden? Het is goed om hier bij stil te staan, zodat zij straks goed verzorgd achterblijven.

Meer over inkomen voor je nabestaanden als je overlijdt

Inzicht en grip voor de achterblijvende partner

Ben je degene die tot nu toe (grotendeels) de bankzaken regelt? Zorg ervoor dat je achterblijvende partner nu alvast inzicht en grip krijgt op de maandelijkse inkomsten en uitgaven:

Controleer maandelijks samen de bankafschriften (papier of digitaal).Maak samen een maandbegroting.Is je partner niet zo handig met een computer of tablet? Kijk dan op de site van KlikStart

Meer over schenken aan je kind Meer over schenken aan je kleinkind Meer over schenken en erven op Belastingdienst.nl

Nalatenschap en testament

Je kunt je wensen voor de verdeling van de erfenis vast laten leggen in een testament. Hierin geef je aan wie je erfgenamen zijn en wie wat krijgt van de nalatenschap. Heb je geen testament? Dan wordt de nalatenschap verdeeld zoals dat in de wet is vastgelegd.

Lees meer op Rijksoverheid.nl

Als een dierbare overlijdt

Bankzaken regelen nadat iemand is overleden.

Bekijk welke bankzaken je moet regelen