Jouw mogelijkheden
Startbedrag Max. € 500.000
Vul een bedrag in t/m € 500.000 Vul een bedrag in t/m € 500.000 Vul minimaal € 1 in

Maandelijkse inleg Max. € 10.000
Vul een bedrag in van € 0 t/m € 10.000 Vul een bedrag in van € 0 t/m € 10.000 Vul minimaal € 1 in

Looptijd in jaren Max. 40 jaar
Vul een looptijd in van 1 t/m 40 jaar Vul een looptijd in van 1 t/m 40 jaar Vul een looptijd in van 1 t/m 40 jaar

Bereken
Marktverwachting
Zeer slecht
Zoals verwacht
Zeer goed

Beleggen

Rendement

Inleg

Verwacht eindbedrag

Met sparen is het verwacht eindbedrag
Hoe is dit berekend?
Let op!  De uitkomst van deze berekening is een verwachting. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Hoe is dit berekend?

Rendement van beleggen

Het rendement berekenen we door te kijken naar beurskoersen uit het verleden en mogelijke scenario’s in de toekomst. Hierdoor kunnen we een inschatting maken van hoe je rendement er mogelijk uitziet bij verschillende marktverwachtingen.

Marktverwachting

De kans is groot dat je beleggingen niet precies uitkomen op de verwachte waarde. Het is dus mogelijk dat je eindwaarde straks hoger of lager is. Daarom laten we je ook zien wat er gebeurt als de markt beter of minder goed presteert dan verwacht.

  • Zoals verwacht: dit is de verwachting bij een gemiddeld marktscenario. De kans op een hogere of een lagere eindwaarde is ongeveer gelijk.
  • Zeer goede markt: dit is de verwachting bij een optimistisch marktscenario. De kans op een hogere eindwaarde is ongeveer 5 %.
  • Zeer slechte markt: dit is de verwachting bij een pessimistisch marktscenario. De kans op een lagere eindwaarde is ongeveer 5 %.

Rekenmethode en beleggingsprofiel

In de berekening gaan we uit van de door jou ingevulde looptijd en je eenmalige en/of maandelijkse inleg. Daarnaast houden we rekening met het beleggingsprofiel. Dit beleggingsprofiel stemmen we af op de looptijd die je hebt gekozen. In de berekening gaan we ervan uit dat het beleggingsprofiel wijzigt in een defensiever profiel richting de einddatum. Hierdoor beperken we de kans op een groot verlies vlak voor de einddatum. Het verwachte rendement is gekoppeld aan het beleggingsprofiel en daalt naar mate het een defensiever profiel betreft. Als tarieven en risico’s in de toekomst veranderen, dan kan dit van invloed zijn op de uitkomst van je berekening.

Kosten

Voor beleggen rekenen we met de kosten van Rabo Beheerd Beleggen Basis voor onze dienstverlening en de fondskosten. Deze kosten zijn al verrekend in het rendement en de eindwaarde. De werkelijke kosten zijn afhankelijk van de beleggingsvorm die je kiest. Dit kan het rendement beïnvloeden. Er is geen rekening gehouden met inflatie en vermogensrendementsheffing.

Rendement van sparen

De spaarrente waarmee we rekenen, is gebaseerd op de rente die je ontvangt als je het geld langere tijd op een spaarrekening laat staan. Deze rente is niet gekoppeld aan een specifiek spaarproduct.