Man en vrouw in keuken

Mijn lijfrente komt vrij (voor 1992 gestart met opbouwen)

Heb je een lijfrenteverzekering afgesloten vóór 1992 en bereikt deze binnenkort de einddatum? Dan hebben we hier wat belangrijke informatie voor je over de mogelijkheden. Je kunt je keuze doorgeven tot en met 31 december van het kalenderjaar dat volgt op het jaar waarin je lijfrenteverzekering de einddatum bereikt. Wil je zeker weten dat de mogelijkheden op jouw situatie van toepassing zijn? Kijk dan even of je lijfrenteverzekering valt onder Wet IB1964 of artikelen 75 en 25 (oud). Dit staat op het polisblad van je lijfrenteverzekering.

Belangrijke informatie over het oud regime

Omdat je lijfrenteverzekering is afgesloten vóór 1992 valt deze onder het zogenoemde oud regime. Hierdoor heb je nu een aantal mogelijkheden die je kwijtraakt als je overstapt naar een nieuwe lijfrentespaarrekening. Ga dus na of je deze mogelijkheden wilt benutten voordat je een keuze maakt:

de vrijheid om zowel de duur van de lijfrente als de verzekerde te kiezen mogelijkheid om kapitaal te schenken, bijvoorbeeld aan je kinderen geen maximaal uitkeringsbedrag afkoopmogelijkheid zonder een boete van de Belastingdienst (revisierente)

Mogelijkheden

Doorsparen of verlengen

Je kunt je lijfrenteverzekering verlengen bij je huidige verzekeraar. Meestal zijn hier geen kosten aan verbonden. Een andere optie is om je lijfrenteverzekering over te sluiten naar een bankspaarrekening bij de Rabobank. Dat kan in de vorm van Rabo ToekomstSparen en Rabo ToekomstBeleggen.

Goed om te weten: vanaf het moment dat je de AOW-leeftijd hebt bereikt, mag je de einddatum van je lijfrente nog maximaal 5 jaar uitstellen.

Lees meer over Rabo ToekomstSparenLees meer over Rabo ToekomstBeleggen
Uitkeren onder het oude fiscale regime

Periodiek laten uitkeren onder het oude regime kan alleen bij een verzekeraar.

Vanaf mijn AOW-leeftijd minimaal 5 jaar laten uitkeren

Bij de Rabobank is dit mogelijk met Rabo ToekomstUitkering. Dit is een product waarmee je de uitkeringen regelt. Er zijn hierbij een aantal spelregels voor deze zogenoemde oudedagslijfrente:

De minimale looptijd van de uitkering is 5 jaar. De uitkeringen mogen per jaar niet hoger zijn dan € 22.443 (2021). De uitkeringen mogen ingaan vanaf het jaar waarin je de AOW-leeftijd bereikt of uiterlijk 5 jaar daarna. Bij een levenslange lijfrenteverzekering of een lijfrentespaarrekening met een minimale looptijd van 20 jaar geldt geen maximumuitkering per jaar.

Overgangsrecht

Sinds 1 januari 2014 mag de tijdelijke oudedagslijfrente niet eerder ingaan dan het kalenderjaar waarin je de AOW-leeftijd bereikt. Vóór 2014 was dit mogelijk vanaf het jaar dat je 65 werd. Voor jou geldt het overgangsrecht, omdat je vóór 2014 bent gestart met het opbouwen van lijfrentetegoed.

Heb je na 2013 niet meer ingelegd? Dan mag je vanaf het jaar waarin je 65 wordt het hele tegoed laten uitkeren in de vorm van een tijdelijke oudedagslijfrente. Heb je na 2013 nog wel ingelegd? Dan mag je alleen het tegoed dat je op 31 december 2013 had opgebouwd vanaf het jaar waarin je 65 wordt laten uitkeren in de vorm van een tijdelijke oudedagslijfrente. Het deel dat je hierna hebt opgebouwd kun je als tijdelijke oudedagslijfrente laten uitkeren vanaf het jaar dat je jouw AOW-leeftijd bereikt.
Lees meer over Rabo ToekomstUitkering
Minimaal 20 jaar of levenslang laten uitkeren

Dit regel je met een oudedagslijfrente. Net als met een tijdelijke oudedagsrente ontvang je zo periodieke uitkeringen vanuit je opgebouwde tegoed. Het verschil is echter dat een oudedagslijfrente op ieder gewenst moment kan ingaan (wel binnen 5 jaar na het bereiken van je AOW-leeftijd) en er zit geen maximum aan het bedrag dat je per jaar mag ontvangen.

Minimale looptijd 20 jaar

De minimale looptijd van een oudedagslijfrente is bij banken twintig jaar. Gaan de periodieke uitkeringen eerder in dan het jaar waarin je de AOW-leeftijd bereikt? Dan wordt die periode opgeteld bij die twintig jaar.

Het is bij de Rabobank niet mogelijk om een levenslange oudedagslijfrente te kiezen. Je kunt hiervoor eventueel wel bij een verzekeraar terecht.

Wil je voor een oudedagslijfrente gaan met een minimale looptijd van 20 jaar? Kies dan voor Rabo ToekomstUitkering.

Lees meer over Rabo ToekomstUitkering
Het tegoed in één keer opnemen (afkoop)

Je kunt je tegoed ook in één keer laten uitkeren. Dit heet afkoop. Afkoop is meestal nadelig omdat je ineens over het hele bedrag inkomstenbelasting moet betalen (maximaal 49,50%).

Uitkeren aan een ander

Uitkeren aan een ander kan alleen via een verzekeraar.

Wist je dat...

...op tijd kiezen belangrijk is? Als je niet op tijd een keuze maakt, dan ziet de Belastingdienst dit als afkoop. Het gevolg is dat je dan inkomstenbelasting betaalt over het hele bedrag, tenzij je van hen alsnog toestemming krijgt om een keuze te maken. Tijdig je keuze maken is dus belangrijk. Heb je nog vragen? Het beste kun je even met ons chatten. Wij zitten voor je klaar om je te helpen met je vragen.