Belasting betalen over de Rabo ToekomstUitkering

Eindelijk heb je tijd voor die lange wandelvakantie in Zuid-Frankrijk: je pensioen is aangebroken. Met een lijfrenteverzekering heb je jarenlang kapitaal opgebouwd voor je oude dag. Nu wil je dat bedrag periodiek laten uitkeren. Over deze uitkeringen betaal je inkomstenbelasting.

Belasting betalen over je Rabo ToekomstUitkering

Op je periodieke uitkeringen houden we de volgende premies en heffingen in:

LoonbelastingPremies volksverzekeringenInkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Loonbelasting over je Rabo ToekomstUitkering

Om de loonbelasting over je uitkering te berekenen, wordt de 'Groene tabel' van de Belastingdienst gebruikt. Er wordt daarbij geen rekening gehouden met je andere inkomsten. Betaal je hierdoor te veel of te weinig? Je verrekent dit zelf bij je aangifte met de Belastingdienst.

Bekijk de loonbelastingtabellen op Belastingdienst.nl Meer over de algemene heffingskorting bij periodieke uitkeringen

Aangifte inkomstenbelasting

Je verrekent de te veel of te weinig betaalde loonbelasting zelf met de Belastingdienst. Je krijgt van ons ieder jaar een jaaropgave met alle ingehouden heffingen. Bij je aangifte inkomstenbelasting berekent de Belastingdienst wat je in totaal moet betalen. Mogelijk moet je extra betalen, of krijg je een deel van de ingehouden belasting terug.

Wil je meer weten over de berekening van de inkomstenbelasting? Meer informatie vind je op Belastingdienst.nl.

Service en Contact