Belasting betalen over Direct Ingaande Lijfrenteverzekering

Als je je lijfrente periodiek laat uitkeren, betaal je belasting over de uitkeringen die je ontvangt. Hier lees je welke heffingen wij vooraf inhouden.

Wettelijk verplichte heffingen

Deze wettelijk verplichte heffingen houdt Interpolis in op je (periodieke) uitkering:

    Loonbelasting Premies volksverzekeringen Inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet

Loonbelasting

Om de loonbelasting over je uitkering te berekenen, wordt de 'Groene tabel' van de Belastingdienst gebruikt. Er wordt daarbij geen rekening gehouden met je andere inkomsten. Betaal je hierdoor te veel of te weinig? Je verrekent dit zelf bij je aangifte met de Belastingdienst.

Algemene heffingskortingen

Interpolis houdt geen rekening met de algemene heffingskorting. Wil je dit wel? Stuur dan een schriftelijk verzoek naar Interpolis.

Overzicht van je heffingen

Ieder jaar krijg je van Interpolis een uitbetalingsspecificatie met rekeninginformatie. Ook krijg je een jaaropgave. Op de jaaropgave zie je precies hoeveel belasting we hebben ingehouden.

phone

Hulp nodig?