Pensioen en emigratie

Bij emigratie komt veel kijken. Op deze pagina geven we je een overzicht van de dingen waaraan je moet denken rondom je rekening Rabo ToekomstSparen, Rabo ToekomstUitkering, Rabo GoudenHanddrukSparen of Rabo GoudenHanddrukUitkering.

Persoonlijk advies van specialist

Wil je weten wat in jouw concrete situatie geldt? Je kunt contact opnemen met de Belastingdienst. Informeren bij een specialist in grensoverschrijdende dienstverlening kan ook. Die kan je helpen bij vragen over de regelingen rondom belastingplichtigen buiten Nederland

Belastingtelefoon buitenland

Registratie Belastingdienst

Overzicht pensioenproduct en M-formulier invullen

Je verhuizing naar het buitenland wordt via de Basisregistratie Personen (BRP) gemeld aan de Belastingdienst. De Belastingdienst vraagt je vervolgens om een zogenaamd M-formulier in te vullen. Voor het invullen van het M-formulier heb je een overzicht nodig van de rekening van je pensioenproduct.

Je kunt eenmalig bij ons een overzicht van je pensioenproduct aanvragen. Vul onderstaand formulier (Emigratie en Banksparen) hiervoor in. Doe dit voor de emigratiedatum, zodat je op tijd dit pensioenoverzicht van ons ontvangt en het M-formulier kan invullen.

Invullen formulier Emigratie en Banksparen
Klik op onderstaande link. Sla het formulier dan op, op je computer. Daarna verstuur je het formulier gemakkelijk per mail naar ons toe door op de oranje button te klikken.

Conserverende aanslag bij emigreren

De belastingdienst legt een zogenaamde conserverende aanslag op over het tegoed dat bij emigratie op je rekening Rabo ToekomstSparen of Rabo ToekomstUitkering staat. Zij doen dit om geen belastingheffing mis te lopen. De aanslag hoef je niet (direct) te betalen. Kijk op de site van de belastingdienst of je automatisch 10 jaar uitstel van betaling krijgt of dat je hier zelf een verzoek voor moet indienen. Na deze 10 jaar vervalt de conserverende aanslag op verzoek. Je moet dan wel aan enkele voorwaarden van de belastingdienst voldoen.

Het uitstel vervalt als je binnen tien jaar een niet toegestane handeling doet, zoals afkoop. In dat geval moet je de aanslag direct betalen, plus eventuele revisierente. Je leest hierover meer in het hoofdstuk ‘verboden handeling’ in de voorwaarden van je pensioenproduct.

Informatie per pensioenproduct:

Rabo ToekomstSparen

Wanneer wordt Rabo ToekomstSparen belast?
Als je in Nederland woont tijdens de looptijd van de rekening, wordt het tegoed op je rekening niet belast. De belastingheffing vindt pas plaats als je het tegoed (periodiek) uit laat keren.

In het buitenland kunnen andere regels gelden. Soms moet je in je nieuwe woonland wel al belasting betalen over het tegoed dat je opbouwt. Vraag na in het land waar je gaat wonen welke belastingheffing van toepassing is. Op de website van de Belastingdienst staat meer informatie over de afspraken (belastingverdragen) tussen Nederland en andere landen.

Website Belastingdienst

Stoppen met inleggen
Na emigratie kun je het tegoed op de einddatum niet periodiek laten uitkeren door Rabobank. Vind je geen andere aanbieder? Dan moet het tegoed in een keer worden uitgekeerd, dat heet afkoop. Door te stoppen met inleggen, voorkom je dat het afkoopbedrag hoger wordt en daarmee meer belasting moet betalen. Controleer daarom of doorgaan met inleggen zinvol is.

Stoppen met inleggen kan ook verstandig zijn als je inleg niet meer fiscaal aftrekbaar is. Een specialist in grensoverschrijdende dienstverlening kan je hierbij helpen. We kunnen je Rabo ToekomstSparen rekening blokkeren voor inleg. Neem hiervoor contact met ons op.

Contact met Rabobank

Einddatum RaboToekomstSparen
Woon je in het buitenland en komt de einddatum eraan? Dan kun je ervoor kiezen om de einddatum te verlengen tot uiterlijk 31 december van het vijfde jaar nadat je de AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt.
Woon je weer in Nederland? Dan kun je voor de uitkeringsfase bij Rabobank gebruik maken van de Rabo ToekomstUitkering. Ook kun je kiezen voor een andere aanbieder.

Afkopen voorkomen
Je hebt twee mogelijkheden om een gedwongen afkoop te voorkomen:

1. Gebruik je tegoed vóór emigratie voor een rekening Rabo ToekomstUitkering. De uitkeringen gaan dan direct in.

2. Zoek voor emigratie een partij waar je op de einddatum wél periodiek kunt laten uitkeren en vraag na wat de voorwaarden zijn. Bijvoorbeeld de voorwaarde dat je voor emigratie het tegoed overdraagt aan deze partij.

Gevolgen bij overlijden
Als je overlijdt, hebben je erfgenamen recht op het volledige tegoed. De erfgenamen moeten een aantal periodieke uitkeringen aankopen, de zogenaamde nabestaandenlijfrente. Dit kan uiterlijk op 31 december van het tweede jaar na het overlijdensjaar. Als de erfgenamen in Nederland wonen, kan dit bij de Rabobank, een andere bank of een verzekeraar naar keuze.

Als je erfgenamen in het buitenland wonen, kunnen zij geen nabestaandenlijfrente bij Rabobank aankopen. Mogelijk zijn er andere aanbieders waar dat wél kan. Als dat ook niet mogelijk is, hebben je erfgenamen geen andere mogelijkheid dan het afkopen van je tegoed. Dit kan nadelige fiscale gevolgen hebben.

Acties bij overlijden
Rabo ToekomstUitkering

Waar is Rabo ToekomstUitkering belast?
Dat is per land anders. Nederland heeft met heel veel landen belastingverdragen gesloten. Die zijn gemaakt om te voorkomen dat je in beide landen belasting betaalt over dezelfde inkomsten. Op de website van de Belastingdienst staat meer informatie over de afspraken (belastingverdragen) tussen Nederland en andere landen.

Rabobank houdt loonheffing in
Wij zijn verplicht inhoudingen op de uitkeringen te blijven doen, ook als je in het buitenland woont. Bij iedere periodieke betaling moet de Rabobank loonbelasting, premies volksverzekeringen en een inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet inhouden. Het bedrag van de inhoudingen dragen wij af aan de Belastingdienst. Je ontvangt dus een netto bedrag.

Inhouding van loonheffing beperken
Wil je dat de Rabobank niets inhoudt? Vraag dan een verklaring aan bij de Belastingdienst Buitenland in Heerlen, waaruit blijkt of en welke inhoudingen moeten plaatsvinden. Stuur de verklaring naar:

Rabobank Spaarbank
CCB (EZ-B-60)
Antwoordnummer 15025
5600 VH EINDHOVEN

Let op: deze verklaring is slechts beperkt geldig. De datum staat in de verklaring. Aan het einde van deze periode moet je een nieuwe verklaring aanvragen bij de Belastingdienst.

Website Belastingdienst

Gevolgen bij overlijden
Als je overlijdt, gaan overgebleven uitkeringen naar diegenen die daar recht op hebben volgens het erfrecht. Dit zijn meestal je erfgenamen. Hierbij gelden dezelfde afspraken als die wij met je hebben vastgelegd, zoals de oorspronkelijke einddatum en het rentepercentage. Deze rechthebbenden zetten de uitkeringen van de rekening Rabo ToekomstUitkering voort.

Als je erfgenamen in het buitenland wonen, kunnen zij mogelijk de uitkeringen niet voortzetten bij Rabobank. Dit is (onder andere) afhankelijk van het land waar je erfgenamen wonen. Mogelijk zijn er andere aanbieders waar dat wél kan. Als dat ook niet mogelijk is, hebben je erfgenamen geen andere mogelijkheid dan het afkopen van je tegoed. Dit kan nadelige fiscale gevolgen hebben.

Acties bij overlijden
Rabo GoudenhanddrukSparen

Wanneer is Rabo GoudenhanddrukSparen belast?
In Nederland wordt het tegoed op deze rekening niet belast. De belastingheffing vindt pas plaats als je het tegoed (periodiek) uit laat keren. In het buitenland kunnen andere regels gelden. Soms moet je in je nieuwe woonland wel al belasting betalen over het tegoed. Vraag na in het land waar je gaat wonen welke belastingheffing van toepassing is.

Website Belastingdienst

Bereiken einddatum
Bereikt je rekening Rabo GoudenhanddrukSparen de einddatum en woon je in het buitenland? Dan kun je ervoor kiezen om de einddatum te verlengen tot uiterlijk 31 december van het jaar waarin je de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Na emigratie kun je het tegoed op de einddatum niet periodiek laten uitkeren door Rabobank. Vind je geen andere aanbieder? Dan moet het tegoed in een keer worden uitgekeerd, dat heet afkoop.

Woon je weer in Nederland? Dan heb je de mogelijkheid om het tegoed periodiek te laten uitkeren bij Rabobank met een rekening Rabo GoudenhanddrukUitkering. Je kunt dit ook bij een andere aanbieder te doen.

Afkoop voorkomen
Er zijn twee opties om gedwongen afkoop te voorkomen:

1. Gebruik je tegoed vóór emigratie voor een rekening Rabo GoudenHanddrukUitkering. De uitkeringen gaan dan direct in.

2. Zoek voor emigratie een partij waar je op de einddatum wél periodiek kunt laten uitkeren en vraag na wat de voorwaarden zijn. Bijvoorbeeld de voorwaarde dat je voor emigratie het tegoed overdraagt aan deze partij.

Gevolgen van overlijden bij emigratie
Als je overlijdt, krijgen je erfgenamen het volledige tegoed. Deze erfgenamen moeten een reeks periodieke uitkeringen aankopen. Dit moet binnen 12 maanden na het overlijden. Zij kunnen dit doen bij de Rabobank, een verzekeraar of andere bank. Als je erfgenamen in het buitenland wonen, kunnen zij geen uitkeringsproduct bij Rabobank aankopen. Mogelijk zijn er andere aanbieders waar dat wél mogelijk is. Als dat ook niet kan, betekent dit dat je erfgenamen het tegoed moeten afkopen. Dit kan nadelige fiscale gevolgen hebben.

Rabo GoudenhanddrukUitkering

Waar is Rabo GoudenhanddrukUitkering belast?
Dat ligt aan de afspraken die Nederland heeft gemaakt met je nieuwe woonland. Nederland heeft met heel veel landen belastingverdragen gesloten. Die zijn onder meer bedoeld om te voorkomen dat je in beide landen belasting betaalt over dezelfde inkomsten.

Houdt Rabobank loonheffing in?
Ja. Wij zijn verplicht inhoudingen op de uitkeringen te blijven doen, ook als je in het buitenland woont. Over de periodieke betalingen (na aftrek van de uitbetalingskosten) moet de bank loonbelasting, premies volksverzekeringen en een inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet inhouden. Het bedrag van de inhoudingen dragen wij af aan de Belastingdienst. Je ontvangt dus een netto bedrag.

Inhouding van loonheffing beperken
Wil je dat de Rabobank niets inhoudt? Vraag dan een verklaring aan bij de Belastingdienst Buitenland in Heerlen. In deze verklaring staat waaruit blijkt of en welke inhoudingen moeten plaatsvinden.

Stuur de verklaring naar:

Rabobank Spaarbank
CCB (EZ-B-60)
Antwoordnummer 15025
5600 VH EINDHOVEN

Let op: deze verklaring is slechts beperkt geldig. De datum staat in het document. Aan het einde van deze periode moet je een nieuwe verklaring aanvragen bij de Belastingdienst.

Website Belastingdienst

Gevolgen bij overlijden
Als je overlijdt, gaan de resterende uitkeringen naar diegenen die daar recht op hebben volgens het erfrecht. Dit zijn meestal je erfgenamen. Hierbij gelden dezelfde afspraken, zoals oorspronkelijke einddatum en rentepercentage. Ieder van de rechthebbenden zet een deel van de uitkeringen van de rekening Rabo GoudenhanddrukUitkering voort.

Als je erfgenamen in het buitenland wonen, kunnen zij mogelijk de uitkeringen niet voortzetten bij Rabobank. Dit is (onder andere) afhankelijk van het land waar je erfgenamen wonen. Mogelijk zijn er andere aanbieders waar dat wél kan. Als dat ook niet mogelijk is, hebben je erfgenamen geen andere mogelijkheid dan het afkopen van je tegoed. Dit kan nadelige fiscale gevolgen hebben.

Lees ook