Pensioen en emigratie

Bij emigratie komt veel kijken. Lees waar je aan moet denken voor je rekening Rabo ToekomstSparen, Rabo ToekomstBeleggen, Rabo ToekomstUitkering, Rabo GoudenHanddrukSparen of Rabo GoudenHanddrukUitkering.

Persoonlijk advies van specialist

Wil je weten wat in jouw concrete situatie geldt? Je kunt contact opnemen met de Belastingdienst. Informeren bij een specialist in grensoverschrijdende dienstverlening kan ook. Die kan je helpen bij vragen over de regelingen rondom belastingplichtigen buiten Nederland

Registratie Belastingdienst

Overzicht pensioenproduct en M-formulier invullen

Je verhuizing naar het buitenland wordt via de Basisregistratie Personen (BRP) gemeld aan de Belastingdienst. De Belastingdienst vraagt je vervolgens om een zogenaamd M-formulier in te vullen. Voor het invullen van het M-formulier heb je een overzicht nodig van de rekening van je pensioenproduct.

Je kunt bij ons eenmalig een overzicht van je pensioenproduct aanvragen. Vul hiervoor onderstaand formulier (Emigratie en Banksparen) in. Doe dit voor de emigratiedatum, zodat je het pensioenoverzicht op tijd ontvangt en het M-formulier kan invullen.

Tip! Met dit formulier kun je niet je verhuizing aan ons doorgeven. Een adreswijziging voer je door in internetbankieren of de Rabo App. Ook hoef je dit formulier niet in te vullen als je geen pensioenproduct hebt zoals genoemd bij stap 2.


Invullen formulier Emigratie en Banksparen

  1. Vul 1 van de 2 onderstaande formulieren in. Het verschil is of je wel of geen gebruik maakt van internetbankieren. Als je er wel gebruik van maakt, dan zijn je gegevens al voor groot deel ingevuld.
  2. Vervolgens maken wij een overzicht van het saldo per emigratiedatum van je rekening(en) ToekomstSparen, Rabo ToekomstBeleggen, Rabo ToekomstUitkering, Rabo GoudenHanddrukSparen of Rabo GoudenHanddrukUitkering.
  3. Je ontvang een overzicht per post op het bij ons bekende postadres.

In het buitenland is eventuele nieuwe inleg op je rekening Rabo ToekomstSparen mogelijk niet aftrekbaar van je inkomen. Je kunt daarom in het formulier kiezen om de rekening te blokkeren voor toekomstige inleg.

Conserverende aanslag bij emigreren

De belastingdienst legt een zogenaamde conserverende aanslag op over het tegoed dat bij emigratie op je rekening Rabo ToekomstSparen, Rabo ToekomstBeleggen en/of Rabo ToekomstUitkering staat. Zij doen dit om geen belastingheffing mis te lopen. De aanslag hoef je niet (direct) te betalen. Kijk op de site van de belastingdienst of je automatisch 10 jaar uitstel van betaling krijgt of dat je hier zelf een verzoek voor moet indienen. Na deze 10 jaar vervalt de conserverende aanslag op verzoek. Je moet dan wel aan enkele voorwaarden van de belastingdienst voldoen.

Het uitstel vervalt als je binnen 10 jaar een niet toegestane handeling doet, zoals afkoop. In dat geval moet je de aanslag direct betalen, plus eventuele revisierente. Je leest hierover meer in het hoofdstuk ‘verboden handeling’ in de voorwaarden van je pensioenproduct.

Informatie per pensioenproduct: