Samenwonen met een geregistreerd partnerschap

Samenwonen met een geregistreerd partnerschap

Een geregistreerd partnerschap lijkt veel op een huwelijk. Jullie leggen je relatie vast bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Hierdoor krijgen jullie een aantal rechten en plichten naar elkaar. Zoals het recht om elkaars achternaam te gebruiken en de plicht elkaar te onderhouden.

Voor- en nadelen van een geregistreerd partnerschap

Voordelen

Nadelen

  • Doordat je afspraken vastlegt, weten jullie allebei waar je aan toe bent. Dat geeft rust.
  • Als je een geregistreerd partnerschap hebt afgesloten, is je partner je fiscale partner. In je aangifte inkomstenbelasting kun je dan bepaalde inkomsten en aftrekposten verdelen. Dit kan invloed hebben op de belasting en premie die je betaalt of terugkrijgt.
  • Voor het ontbinden van een huwelijk moet je een verzoek indienen bij de rechtbank. Een geregistreerd partnerschap hoef je niet via de rechter te ontbinden. Jullie moeten het dan wel met elkaar eens zijn en geen minderjarige kinderen hebben.
  • Je partner heeft vaak automatisch recht op nabestaandenpensioen als je overlijdt. De hoogte hiervan en de voorwaarden verschillen sterk per pensioenregeling. Het is goed om dit eens te controleren.
  • Als je trouwt, wordt jullie huwelijk bijna overal in de wereld erkend. Dat geldt niet voor geregistreerd partnerschap.
  • Start een van jullie een eigen onderneming tijdens het geregistreerd partnerschap? Dan kan het zijn dat de ander aansprakelijk is als het bedrijf failliet gaat.
Lees meer over fiscaal partnerschap op Belastingdienst.nl

Samenwonen met een geregistreerd partnerschap

Partnerschapsvoorwaarden

Kiezen jullie voor geregistreerd partnerschap? Dan geldt sinds 1 januari 2018 automatisch een beperkte gemeenschap van goederen. Dit betekent dat veel bezittingen en schulden van jullie samen zijn. Dit geldt niet voor bezittingen en schulden die jullie vóór het huwelijk al hadden of voor erfenissen, giften en schenkingen. Wil je schulden en bezittingen liever apart houden? Dan kun je partnerschapsvoorwaarden afsluiten.

Voordelen

Je draait niet automatisch op voor eventuele (zakelijke) schulden van je partner.

Nadelen

Omstandigheden veranderen en je kunt niet in de toekomst kijken. Dit maakt het lastig om de consequenties van de partnerschapsvoorwaarden te overzien. Een notaris kan jullie hierbij helpen.

Tip: voor 1 januari 2018 sloot je een geregistreerd partnerschap automatisch af in gemeenschap van goederen. Een geregistreerd partnerschap in gemeenschap van goederen kan nog steeds. Je regelt dit via partnerschapsvoorwaarden.

Kijk voor meer informatie hierover op de website van Rijksoverheid

Andere manieren van samenwonen

Samenlevingscontract Huwelijk