Digitaal Boek

Thuisadministratie

Thuisadministratie biedt nieuwe kansen aan mensen met tijdelijke geldproblemen

Een zzp'er in zwaar weer, een jongere die zijn baan kwijtraakt, een oudere die een partner verliest. Allemaal mensen die in financiële problemen kunnen komen. Vrijwilligersorganisatie Humanitas helpt deze mensen grip te krijgen op hun financiën. Door inzicht te geven in hun uitgaven en inkomsten, te helpen eventuele schulden weg te werken en te leren hoe ze verantwoord met geld omgaan. Werken aan financiële zelfredzaamheid, heet dat. De Rabobank heeft daar graag een aandeel in. Daarom steunt de bank het project Thuisadministratie van Humanitas. 

Grote impact

Financiële problemen hebben een grote impact. Mensen raken soms geleidelijk in een sociaal isolement. Ze gaan bijvoorbeeld niet meer op bezoek bij hun ouders, omdat ze het openbaar vervoer niet kunnen betalen. Hun kinderen kunnen niet meer naar verjaardagsfeestjes, omdat er geen geld is voor een cadeautje. Een lidmaatschap van een sportclub en vakanties zitten er niet meer in. Zo wordt hun wereld steeds kleiner. Ook hun zelfbeeld wordt aangetast, omdat ze nergens aan kunnen deelnemen. 

Beter voorkomen dan genezen

Vroegtijdig steun bieden kan veel leed voorkomen. Humanitas werkt daarom samen met partijen die tijdig problemen signaleren, zoals schuldhulpverlening, maatschappelijk werk of ouderennetwerken. Degenen die aangeven te willen meewerken, krijgen bezoek van een vrijwilliger, die met hen de financiële situatie doorneemt. De deelnemers leren hoe zijn hun administratie kunnen ordenen, zodat zij weer overzicht krijgen op de geldstromen in hun huishouden. De vrijwilliger neemt geen taken over van deze mensen. Het doel is dat zij uiteindelijk hun financiën zelfstandig beheren. 

Alles op orde

Vrijwilliger Maaike van Noppen en Cinthia Uchoa, deelnemer aan Thuisadministratie, vertellen over hun ervaringen. Van Noppen: 'De eerste keer dat ik bij Cinthia kwam, ben ik zeven uur gebleven. Ik weet niet of dat de bedoeling was, maar de situatie was zo hectisch. Cinthia zat midden in een nare scheiding, moest een nieuw huis vinden, uitkeringen aanvragen, overleggen met haar advocaat en ondertussen werd de elektriciteit bijna afgesloten. Haar man had de administratie altijd gedaan, ze had geen idee wat er allemaal geregeld moest worden. Dat Cinthia uit Brazilië komt en haar Nederlands niet goed is, hielp niet mee. Ik heb haar bijgestaan, maar uiteindelijk heeft ze alles zelf gedaan. Ik ben heel trots op haar. Nu heeft ze alles op orde en is het allang niet meer nodig dat ik iedere week langskom.' 

Vooral veel zelf doen

Uchoa: 'Het is een heftige tijd geweest, maar Maaike was er voor me wanneer dat nodig was. In het begin belde ik vaak als er iets was: 'Kun je me alsjeblieft helpen?' Maaike hield het overzicht en is vaak meegegaan naar afspraken met instanties, maar ze laat me veel zelf doen. Telefoongesprekken voer ik bijvoorbeeld zelf, Maaike luistert mee en schiet te hulp als dat nodig is. Bellen en dingen regelen lukt me vaak wel, maar de post en e-mail vind ik nog steeds ingewikkeld, dan vraag ik of ze helpt. Daarnaast is Maaike ook een vertrouwenspersoon voor me. Mijn familie woont in Brazilië, het is dus heel fijn dat ik haar heb en dat we zo'n goede klik hebben.' 

Crisis is voelbaar

Het project voorziet in een behoefte. 'Armoede en schuldproblematiek zijn een groeiend probleem', zegt Roelie van Stempvoort van Rabobank Foundation, die een partnerschap is aangegaan met Humanitas. 'Sinds 2010 is het aantal aanmeldingen voor Thuisadministratie met veertig procent gestegen. Eind 2013 waren in totaal al achtduizend mensen geholpen. Dit jaar komt de teller waarschijnlijk op tienduizend. Een makkelijk onderwerp is het niet. De schaamte is vaak groot. Toch is het belangrijk om de problemen bespreekbaar te maken, zodat mensen tijdig ondersteuning kunnen vragen en zo voorkomen dat ze verder wegzakken.' 

Rabobank zet netwerk in

De Rabobank zet ook haar netwerk in. Lokale Rabobanken zoeken de samenwerking met partners als woningbouwverenigingen, gemeenten en energiebedrijven. Zij hebben een belangrijke signaalfunctie in verband met betalingsachterstanden, waardoor Thuisadministratie in een vroeg stadium hulp kan bieden. Ook werft de bank vrijwilligers bij haar gepensioneerden. Vanuit hun beroepsachtergrond kunnen zij helpen met de financiële problematiek en het opzetten van een gedegen administratie. Van Stempvoort: 'We streven naar een forse uitbreiding van 1200 extra vrijwilligers, zodat er bijna 3500 vrijwilligers in 2016 zijn om het toenemend aantal hulpvragers te kunnen helpen. Zij krijgen hun opleiding bij Humanitas. Een opleiding die vernieuwd is door het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD), eveneens met steun van Rabobank Foundation. Na hun opleiding zouden die vrijwilligers 34.000 mensen kunnen helpen. Wie wil, kan zich aanmelden via de website van Humanitas.'