Interpolis Gezinsrisicoverzekering

Uw Gezinsrisicoverzekering is een verzekering op maat. U hebt geen standaardpakket van uitkeringsbedragen en geen vaste verzekeringsduur. U hebt dit helemaal zelf bepaald. Met de Gezinsrisicoverzekering laat u uw gezin niet onverzorgd achter.

Uw verzekerd kapitaal
Bij overlijden van uzelf of uw partner wordt een kapitaal uitgekeerd. Bij overlijden van een kind voor de 21ste verjaardag wordt € 2.500,00 uitgekeerd. Dit bedrag wordt slechts één keer uitgekeerd. Ook als er meer verzekeringen bestaan waarop de kinderdekking van toepassing is.

Hebt u twee uitkeringen verzekerd? En overlijdt één van u beiden voor het eind van de looptijd? Dan loopt uw verzekering gewoon door. Uw Gezinsrisicoverzekering eindigt dan pas op de einddatum of na het tweede overlijden.

Uw premie
Uw premie blijft de gehele verzekeringsduur gelijk. Uw kinderen onder de 21 jaar zijn gratis meeverzekerd. Hebt u twee uitkeringen verzekerd? En overlijdt één van u beiden voor het eind van de looptijd? Dan komt de premiebetaling voor rekening van Interpolis.