Interpolis Interrisico Plan voor Personeel

Uw Interrisico Plan zorgt ervoor dat er een kapitaalverzekering wordt uitgekeerd als u overlijdt. Het is een éénjarige overlijdensrisicoverzekering die u elk jaar – tot uw 65ste – kunt verlengen.

Uw premie
U bent begonnen met een lagere premie die jaarlijks stijgt, afgestemd op de leeftijd. Uw premie staat wel al voor de komende tien jaar vast.

U kunt elk jaar indexeren
Elk jaar vragen we u hoe u uw verzekering wilt voortzetten. In de meeste gevallen adviseren wij u uw verzekering aan te passen op basis van indexering. Dit betekent dat het verzekerd kapitaal stijgt met de prijsindex. Dat kan zonder gezondheidswaarborgen. Wij vragen alleen om een gezondheidsverklaring als u het bedrag met meer dan de indexering wilt verhogen. Hebt u vier opeenvolgende jaren niet geïndexeerd? Dan heben wij bij iedere verhoging toch een gezondheidsverklaring nodig.