Rabo Lijfrente Koopsom

U hebt eenmalig een bedrag gestort. Dit groeit aan tot een lijfrentekapitaal. Op de einddatum ontvangt u hieruit een aanvullend inkomen, zodat u eerder kunt stoppen met werken of uw pensioen kunt aanvullen.

Uw kapitaal op de einddatum
Met uw koopsomstorting bouwt u een lijfrentekapitaal op dat van tevoren vaststaat. U weet dus precies wat u op de einddatum krijgt. Hebt u de koopsom in aftrek gebracht op uw belastbaar inkomen? Dan ontvangt u het kapitaal op de einddatum niet in één keer, maar gespreid over een aantal afgesproken termijnen. Zolang u wilt. Elke uitkering die u ontvangt, is belast met inkomstenbelasting.

U zorgt voor uw nabestaanden
Overlijdt u voor de einddatum van uw polis? Dan wordt minimaal het aanwezige spaartegoed met een minimum garantie uitgekeerd. Hebt u gekozen voor de gemengde vorm? Dan ontvangen uw nabestaanden minimaal het oorspronkelijk gegarandeerde eindbedrag. Hebt u gekozen voor de restitutievorm? Dan ontvangen uw nabestaanden bij overlijden tijdens de eerste helft van de looptijd (plus een dag): 110% van het spaardeel. Bij overlijden tijdens de tweede helft van de looptijd wordt het opgebouwde spaartegoed uitgekeerd. Hebt u ook bij overlijden gekozen voor een lijfrentekapitaal? Dan ontvangen uw nabestaanden een aanvullend inkomen.

Uw koopsom
U hebt een eenmalige koopsom betaald. De koopsom bestaat uit een verzekeringsdeel en een spaardeel. Het verzekeringsdeel is dat gedeelte dat nodig is voor het verzekeren van de overlijdensuitkering voor uw nabestaanden en een vast percentage kosten. Het resterende deel van uw koopsom is het spaardeel. Over het spaardeel ontvangt u tot de einddatum de vooraf afgesproken rentevergoeding. De maximale rentegarantieperiode is 20 jaar. Loopt uw polis langer dan 20 jaar? Dan is vooraf 4% samengestelde interest in uw eindbedrag verrekend. Na afloop van de rentegarantieperiode vindt een herberekening plaats van de eindwaarde.