Interpolis Spaarplan

Uw Spaarplan is de ideale spaarverzekering zonder risico. U krijgt aan het einde van de spaartermijn precies dat bedrag dat u aan het begin heeft afgesproken. Of misschien zelfs meer.

Uw kapitaal op de einddatum
Uw kapitaal is vooraf gegarandeerd. U weet dus precies waar u aan toe bent. Bovendien deelt uw Spaarplan automatisch mee met onze bedrijfswinst. Uw eindkapitaal is gegarandeerd, maar kan dus ook hoger worden. En dat terwijl de premie hetzelfde blijft.

Bij het afsluiten van uw verzekering hebt u gekozen uit twee mogelijkheden: 

  • U bouwt een kapitaal op voor later. U krijgt op een afgesproken tijdstip het spaartegoed in één keer uitgekeerd of
  • U zorgt voor een aanvullend inkomen: om eerder te stoppen met werken of als extra pensioen. U ontvangt het spaartegoed dan niet in één keer, maar gespreid over een aantal afgesproken termijnen. Uw adviseur helpt u rekening te houden met de gestelde fiscale eisen. 


U zorgt voor uw nabestaanden
Overlijdt u voor de einddatum van uw Spaarplan? Dan ontvangen uw nabestaanden direct het afgesproken eindkapitaal of ze ontvangen een uitkering van 90% van de betaalde premies. Uw nabestaanden ontvangen de uitkering in één keer of als aanvullend inkomen. Afhankelijk van wat u hebt afgesproken bij het afsluiten van uw verzekering.

U hebt uw partner meeverzekerd?
Misschien hebt u ook het leven van uw partner verzekerd? Overlijdt een van tweeën voor de einddatum, dan krijgt de ander het afgesproken kapitaal.

Uw premie
U betaalt zoveel als u hebt afgesproken.