Tweede woning in het buitenland

Gezin aan tafel

Woont u in Nederland en heeft u een tweede woning in het buitenland? Dan is het mogelijk dat u zowel in Nederland als in het buitenland belasting verschuldigd bent.

Belastingheffing in Nederland

Uw tweede woning behoort tot uw bezittingen in box 3. Deze woning is namelijk niet uw hoofdverblijf. Als u de woning met een lening heeft gefinancierd, wordt deze lening als schuld in box 3 meegenomen. Over uw vermogen in box 3 betaalt u per saldo 1,2% inkomstenbelasting.

Belastingheffing in het buitenland

U kunt ook in het buitenland belasting verschuldigd zijn over uw tweede woning. Als Nederland met het desbetreffende land een belastingverdrag heeft, wordt het heffingsrecht meestal aan dat andere land toegekend. In Nederland heeft u dan recht op een korting op de verschuldigde inkomstenbelasting, de zogenoemde vermindering ter voorkoming van dubbele belasting. Hierbij wordt uitgegaan van de waarde van de tweede woning, verminderd met de schuld die daarop rust.

Utrecht, 1-1-2015

Deel via TwitterDeel op FacebookDeel op Google+Deel op LinkedInDoorsturen via GmailDoorsturen via HotmailDoorsturen via e-mail