Maatschappelijk verantwoord beleggen - Gert van de Paal

Gert van de Paal

That's one small step …

Deze week is de Week van het Duurzaam Beleggen, georganiseerd door de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). Rabobank ondersteunt dit initiatief graag. Wij vinden het daarbij belangrijk om niet alleen de vele duurzame beleggingsproducten en -mogelijkheden onder de aandacht te brengen, maar ook expliciet aandacht te vragen voor verduurzaming als proces.

Er zijn immers meerdere manieren om tot een verduurzaming van de kapitaalmarkt te komen. De realiteit is dat heel veel  fondshuizen en financiële instellingen werken aan een verduurzaming van hun beleggingsprocessen. Ze integreren de factoren mens, milieu en goed bestuur in hun beleggingsanalyses, ze sluiten op beperkte schaal uit, ze stemmen op aandeelhoudersvergaderingen of ze gaan de dialoog aan met ondernemingen waarin ze beleggen. Dat gebeurt doorgaans niet of niet alleen vanuit een ethisch motief, maar vooral om risico's beter te managen. Want een onderneming met een slechte corporate governance bijvoorbeeld, vormt een risico in de portefeuille.


Deze werkwijze is wellicht minder aansprekend (of: zakelijker), maar daardoor niet minder relevant. Integendeel. Het gaat hier om de partijen die nog altijd het overgrote deel van de particuliere markt bedienen, maar die niet als typisch duurzaam te boek staan.

Het is om die reden dat Rabobank Particulieren & Private Banking streeft naar een verduurzaming van het assortiment door het voeren van duurzame beleggingsproducten en -diensten, maar ook de dialoog aan gaat over maatschappelijk verantwoord beleggen. Wij vragen de fondshuizen waarmee wij werken niet om "donkergroen" te beleggen, maar om te voldoen aan een aantal minimumeisen op het vlak van maatschappelijk verantwoord beleggen.

Vorige week tekende, als laatste grote partij waarmee wij de dialoog voeren, het Amerikaanse Vanguard de UN Principles for Responsible Investment. Dat zijn een aantal principes voor maatschappelijk verantwoord beleggen. In de slipstream van het tekenen neemt Vanguard nog een aantal aanvullende maatregelen. Traditioneel legt de onderneming al nadruk op zaken als goed bestuur, maar mens en milieu gaan in de toekomst ook meer aandacht krijgen in de dialoog met bedrijven waarin zij beleggen. En die dialoog gaat met meer bedrijven gevoerd worden.

Een criticaster zou kunnen betogen dat dit een kleine stap is. Maar stel dat Vanguard door het geheel der maatregelen, laten we zeggen, 1% verduurzaamt in zijn beleggingsaanpak. Dan heeft dat impact bij een totaal beheerd vermogen van om en nabij de drie biljoen dollar. Dat is een drie met twaalf nullen en daar dan 1% van.

That's one small step for Vanguard, but a good leap for sustainability.


Gert van de Paal

Specialist Maatschappelijk Verantwoord Beleggen - Rabobank Nederland Particulieren & Private Banking

Publicatiedatum 10-11-2014