Maatschappelijk verantwoord beleggen - Gert van de Paal

Gert van de Paal

Impact investing: een positieve keuze

Beleggen in een programma voor ex-gedetineerden om op die manier hun kansen te vergroten? Het kan inmiddels (zij het op heel kleine schaal) in de VS. Het rendement voor beleggers is afhankelijk van het succes van deze ex-gedetineerden in hun re-integratie. Deze vorm van beleggen, waarbij een meetbaar sociaal maatschappelijk én een financieel rendement worden nagestreefd, staat bekend als impact investing. Door middel van impact investing kunnen portefeuilles verder worden verduurzaamd. Microfinanciering zal voor velen een meer bekende verschijningsvorm zijn. Maar ook green bonds - obligaties die specifiek worden uitgegeven om milieuproblemen te lijf te gaan - kunnen tot deze categorie worden gerekend. 

Bij green bonds ("groene obligaties") wordt een lening aangewend voor projecten en investeringen op het terrein van milieu, bijvoorbeeld het bestrijden van (de gevolgen van) klimaatverandering. Denk aan verbetering van de waterinfrastructuur, projecten op het vlak van alternatieve energie of recycling. De opbrengst van een green bond wordt specifiek voor dit doel geoormerkt.

De markt voor green bonds is nog relatief jong, maar gaat een nieuwe fase in. S&P becijferde onlangs dat de markt voor green bonds dit jaar groeit naar USD 20 miljard, bijna een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Verschillende initiatieven dragen daar toe bij. Allereerst zijn de Green Bond Principles geformuleerd en ondertekend door een 25-tal banken waaronder de Rabobank. Hierin staan richtlijnen voor de uitgifte van green bonds. Daarnaast tonen steeds meer bedrijven interesse om dergelijke leningen uit te geven. Zo gaf Électricité de France (EDF) eind vorig jaar een lening van USD 1.9 miljard uit. En onlangs heeft MSCI een Green Bond Index gelanceerd die als benchmark kan dienen. Vooralsnog worden de leningen echter vooral aan institutionele partijen verkocht en is de beschikbaarheid voor particuliere klanten zeer beperkt. 

Standaarden voor green bonds moeten nog evolueren, maar vaak zijn het gespecialiseerde rating bureaus die projecten beoordelen en voorzien van een "groen" verklaring. Voor alle duidelijkheid: green bonds en groenobligaties zijn niet hetzelfde. Bij green bonds bepaalt de industrie of een lening voldoet aan de criteria. Bij groenobligaties daarentegen geldt dat de Nederlandse overheid bepaalt wat "groen" is en kan er sprake zijn van een fiscaal voordeel voor particuliere beleggers in Nederland. 

Toch zijn green bonds niet automatisch passend voor elke duurzame belegger. Energiemaatschappij EDF is bijvoorbeeld ook actief op het vlak van kernenergie. Als een belegger dat gegeven als een hard uitsluitingscriterium hanteert dan is een green bond van dit concern niet geschikt voor in de portefeuille. Maar een duurzame belegger zou ook kunnen kijken naar het uiteindelijke doel waarvoor de lening wordt ingezet, namelijk een verduurzaming van de activiteiten van de onderneming, en dat zwaarder laten wegen. 

Ik verwacht dat de markt voor impact investing en met name die van green bonds de komende jaren in omvang toeneemt. Het is overigens wenselijk dat dergelijke producten in de toekomst geschikt worden gemaakt voor een grotere groep particuliere klanten, want dat komt de impact ten goede. 


Gert van de Paal
Specialist Maatschappelijk Verantwoord Beleggen - Rabobank Nederland

Publicatiedatum 19-09-2014