Maatschappelijk verantwoord beleggen - Gert van de Paal

Gert van de Paal

Van niet fout naar goed

Recentelijk is de advieslijst aandelen van Rabobank gewijzigd. Deze lijst wordt door onze beleggingsspecialisten gebruikt voor het samenstellen van klantportefeuilles en bestaat inmiddels uit meer dan 300 aandelen uit binnen- en buitenland. Bij de totstandkoming van de nieuwe advieslijst aandelen hebben ook onze criteria ten aanzien van maatschappelijk verantwoord beleggen een rol gespeeld.

Allereerst hebben we een beperkt aantal aandelen van buitenlandse bedrijven, die slecht scoren op het gebied van duurzaamheid in vergelijking tot branchegenoten, afgevoerd. Dat kan zijn omdat deze bedrijven gedurende een langere periode sterk achterblijven bij concurrenten of omdat ze bovenmatig vaak in het nieuws zijn omdat er issues zijn op dit vlak. Bijvoorbeeld omdat er herhaaldelijk en/of zeer sterk gezondigd is tegen één van de Global Compact principes. Deze vormen een - op initiatief van de Verenigde Naties opgestelde - internationale standaard voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en bestaan uit tien principes op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en corruptie. Daarmee zijn ze een referentiekader voor goed ondernemerschap. Het gespecialiseerde onderzoeksbureau Sustainalytics houdt dat voor Rabobank in de gaten. Deze onderneming heeft meer dan 80 analisten in dienst die de handel en wandel van bedrijven op dit vlak monitoren.

Vervolgens zijn er iets meer dan 100 nieuwe aandelen van buitenlandse bedrijven toegevoegd aan de advieslijst. Daarbij is rekening gehouden met een aantal criteria ten aanzien van maatschappelijk verantwoord beleggen.  Allereerst mogen deze bedrijven niet betrokken zijn bij de verkoop of productie van controversiële wapens, zoals vastgelegd in ons statement Wapenindustrie.  Daarnaast moet een onderneming voldoen aan de criteria ten aanzien van de Global Compact. Ten slotte, moet een onderneming beter dan gemiddeld scoren op duurzaamheidskenmerken in vergelijking tot branchegenoten. Dat laatste criterium is nieuw. Hiervoor gebruiken wij de relatieve analyse van Sustainalytics. Daarbij wordt aan de hand van een brede set van indicatoren (70-90) gekeken hoe een onderneming scoort op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen in vergelijking tot branchegenoten.

Tevens is een aantal "duurzame pioniers" aan de aandelenlijst toegevoegd. Dat zijn bedrijven die producten of diensten leveren die specifiek gericht zijn op een verduurzaming van de samenleving. Denk aan afvalverwerking, waterzuivering of alternatieve energie.

Het resultaat is een advieslijst die op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen beter scoort dan gemiddeld (de MSCI Developed Markets Index). Deze advieslijst vormt de basis voor onze klantportefeuilles voor wat betreft de individuele aandelentitels en biedt volop keus uit bekende en minder bekende namen.

Met deze aanpassing zetten wij weer een stap in de uitwerking van ons beleid maatschappelijk verantwoord beleggen. We bewegen van een focus waarbij we het niet fout willen doen - het vermijden van bedrijven die niet aan de Global Compact voldoen - naar een focus op bedrijven die door hun bedrijfsvoering en/of producten tot de betere in hun sector behoren. Die het goed doen dus. Voor veel beleggers een prettige gedachte.

 

Gert van de Paal
Specialist Maatschappelijk Verantwoord Beleggen - Rabobank Nederland Private Banking

Publicatiedatum 25-06-2014