Twee mannen met elkaar in gesprek

Sparen of beleggen

Door een terugtrekkende overheid wordt het steeds belangrijker om zelf vermogen op te bouwen, bijvoorbeeld als aanvulling op je pensioen of voor de studie van je kind. Wat is dan wijsheid: sparen of beleggen? Het is vooral afhankelijk van je focus en de termijn. En in veel gevallen is een combinatie van sparen en beleggen een prima oplossing.

Verschil tussen sparen en beleggen

Sparen

Als je gaat sparen kun je kiezen voor een variabele of vaste spaarrente. Kies je voor een vaste spaarrente, dan heb je ook de zekerheid van een vast rendement. Een veilige gedachte, maar er kleven ook nadelen aan. De rente is nu namelijk laag, dus vermogen opbouwen via het rendement op een spaarrekening is tegenwoordig een uitdaging. Bovendien is het rendement niet hoog genoeg om eventuele belasting op je vermogen te compenseren.

Onthoud wel dat het eigenlijk altijd begint met sparen. Als je geen spaargeld achter de hand hebt voor onverwachte uitgaven is het onverstandig om te beleggen. Het is dus belangrijk om eerst je buffer op orde te hebben.

Bekijk onze spaarrekeningen

Beleggen

Met beleggen is je rendement niet gegarandeerd. Je inleg kan dus minder waard worden. Hiertegenover staat wel de mogelijkheid op een rendement dat hoger is dan bij sparen. Om het risico te beperken wordt er bij beheerd beleggen vaak belegd in fondsen met een goede wereldwijde spreiding. Daarnaast kun je zelf een beleggingsprofiel kiezen: kort gezegd is dit een verhouding tussen aandelen en obligaties.

Beginnen met beleggen

Bereken zelf wat sparen en beleggen kan opleveren

Jouw mogelijkheden
Eerste inleg

Vul hier het totaalbedrag in waarmee je wilt starten met sparen en/of beleggen.

Vul een bedrag in t/m € 5.000.000 Vul een bedrag in t/m € 5.000.000 Vul minimaal € 1 in

Maandelijkse inleg

Vul hier het totaalbedrag in dat je maandelijks wilt sparen en/of beleggen.

Vul een bedrag in van € 0 t/m € 100.000 Vul een bedrag in van € 0 t/m € 100.000 Vul minimaal € 1 in

Looptijd in jaren Max. 40 jaar Vul een looptijd in van 1 t/m 40 jaar Vul een looptijd in van 1 t/m 40 jaar Vul een looptijd in van 1 t/m 40 jaar

Kies de verdeling

Sparen

Beleggen

Bereken
Marktverwachting
Zeer slecht
Zoals verwacht
Zeer goed

Sparen

Inleg

Rendement

Beleggen

Inleg

Rendement

Verwacht eindbedrag

Hoe is dit berekend?
Let op!  De uitkomst van deze berekening is een verwachting. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Hoe is dit berekend?

Goed om te weten

  • Je krijgt geen inzicht of advies of sparen beter bij je past dan beleggen of juist andersom.
  • Je krijgt geen aanbod of advies om een product te kopen, aan te passen of te beëindigen.
  • Er wordt in de berekening geen rekening gehouden met inflatie en vermogensrendementsheffing.
  • Als tarieven en risico’s in de toekomst veranderen, kan dit van invloed zijn op de uitkomst van je berekening.

Sparen

Rendement van sparen

De spaarrente waarmee we rekenen, is gebaseerd op de rente die je ontvangt als je geld vastzet op een spaarrekening. Deze rente is niet gekoppeld aan een specifiek spaarproduct.

Marktverwachting sparen:

Een concrete voorspelling van de spaarrente is niet mogelijk. Je kunt spaarrente zien als een tarief dat banken hanteren om over je spaargeld te beschikken. Om je een indruk te geven van het effect van een lagere of hogere rente tonen we drie scenario’s. De eindwaarde per scenario wordt als volgt berekend:

  • Zoals verwacht: op basis van de actuele rente.
  • Zeer goede markt: op basis van de actuele rente +1%.
  • Zeer slechte markt: op basis van de actuele rente -1%.

Waarom rekenen we met -1% en +1%?

Je weet niet hoe de spaarrente zich ontwikkelt. Verschillende factoren zijn hierbij van belang. Er zijn geen garanties dat de huidige lage rente zo blijft. Ook niet dat de rente verder daalt of juist stijgt. Daarom rekenen we met -1% bij een zeer slechte markt en +1% bij een zeer goede markt. Dit zijn rekenkundige aannames. Je kunt hier geen rechten aan ontlenen. De rente kan hoger of lager zijn, waardoor de eindwaarde ook hoger of lager kan uitvallen.

Beleggen

Rendement van beleggen

Voor het bepalen van het rendement kijken we naar beurskoersen uit het verleden en mogelijke scenario’s in de toekomst. Hierdoor kunnen we een inschatting maken van hoe je rendement er mogelijk uitziet bij verschillende marktverwachtingen. We rekenen met de verwachte rendementen van ons beleggingsproduct Rabo Beheerd Beleggen Basis en houden rekening met de kosten van dit product voor onze dienstverlening en de fondskosten. Deze kosten zijn al verrekend in het rendement en het verwachte eindbedrag. De werkelijke kosten zijn afhankelijk van het beleggingsproduct dat je kiest. Dit kan het rendement beïnvloeden.

Marktverwachting beleggen:

De kans is groot dat je beleggingen niet precies uitkomen op de verwachte waarde. Het is dus mogelijk dat je eindwaarde straks hoger of lager is. Daarom laten we je ook zien wat er gebeurt als de markt beter of minder goed presteert dan verwacht.

  • Zoals verwacht: dit is de verwachting bij een gemiddeld marktscenario. De kans op een hogere of een lagere eindwaarde is ongeveer gelijk.
  • Zeer goede markt: dit is de verwachting bij een optimistisch marktscenario. De kans op een hogere eindwaarde is ongeveer 5 %.
  • Zeer slechte markt: dit is de verwachting bij een pessimistisch marktscenario. De kans op een lagere eindwaarde is ongeveer 5 %.

Beleggingsprofiel

In de berekening stemmen we het beleggingsprofiel af op de looptijd die je hebt gekozen. We gaan ervan uit dat het beleggingsprofiel wijzigt in een defensiever profiel richting de einddatum. Hierdoor beperken we de kans op een groot verlies vlak voor de einddatum. Het verwachte rendement is gekoppeld aan het beleggingsprofiel en daalt naar mate het een defensiever profiel betreft.

Illustratie weegschaal

De juiste verhouding tussen sparen en beleggen

Het kan misschien lijken alsof sparen nu niet de moeite waard is. Toch is het goed om na te denken over een spaarbuffer die je snel kunt aanspreken, bijvoorbeeld als je wasmachine of auto het begeeft. Overweeg daarom een combinatie van sparen en beleggen.

Sparen voor de korte- en middellange termijn, omdat je zo altijd spaargeld achter de hand hebt of voor een specifiek doel in de nabije toekomst kunt sparen.Beleggen voor de middellange- en lange termijn, omdat je kans op een positief rendement hoger is bij een langere looptijd.
Illustratie pijl beleggen

Webinar: Bereik meer met je geld

Wil je eerder kunnen stoppen met werken, je hypotheek aflossen of je (studerende) kinderen financieel ondersteunen? Dan heb je straks geld nodig. Misschien denk je ‘dat komt later wel’, maar als je een mooi bedrag wilt opbouwen, dan is het nu tijd voor actie! Bekijk één van de gratis webinars ‘Bereik meer met je geld’ en ontdek in 1 uur hoe je een groot bedrag kunt opbouwen.

Schrijf je in voor het webinar

Kies je voor sparen, beleggen of een combinatie hiervan?

In de berekening heb je gezien wat jouw geld je straks kan opleveren. De volgende stap bepaal jij: