Foutcodes Euro-incasso

Bepaal aan de hand van de afkeurcode die u krijgt of u de incasso opnieuw kunt aanbieden. Afkeurcodes of foutmeldingen worden ook wel reasoncode of R-message genoemd. Print deze informatie niet uit, er vindt regelmatig een update plaats.

Let op: de Rabobank brengt kosten in rekening voor terugboekingen. Volg daarom de stappen in de handleiding zorgvuldig om onnodig terugboeken te voorkomen.

Meest voorkomende foutcodes Euro-incasso

AM04 Onvoldoende saldo

Waarom krijg ik deze foutmelding? Wat moet ik doen?
Uw debiteur heeft onvoldoende saldo op zijn rekening. Stuur een factuur of bied de incasso opnieuw aan.

MS03 Administratieve reden

Waarom krijg ik deze foutmelding? Wat moet ik doen?
1. U heeft het maximum bedrag per incasso (zie uw contract) overschreden. (Deze transacties worden direct op de verwerkingsdag afgekeurd) 1. Neem indien gewenst contact op met de bank om een verruiming van de limieten te bespreken.
2. Kan bij sommige banken ook onvoldoende saldo zijn. Zeker bij buitenlandse banken. (deze transactie worden na max 2 dagen na de verwerkingsdag afgekeurd) 2. Stuur een factuur of bied de incasso opnieuw aan.
3. Er zijn 'overige redenen' 3. Stuur een factuur of bied de incasso opnieuw aan.
4. U gebruikt een verkeerd type incasso waarvoor u geen contract heeft gesloten. Bedrijven Euro-incasso (B2B) of Euro-incasso (Core) 4. Bied het bestand opnieuw aan met het juiste type incasso of sluit een nieuw incassocontract af.
5. U gebruikt een verkeerd IBAN. Het door u gebruikte IBAN is niet gekoppeld aan uw overeenkomst. 5. Bied het bestand opnieuw aan met het IBAN dat aan uw overeenkomst is gekoppeld.
6. U gebruikt een onjuist incassantID. 6. Bied het bestand opnieuw aan met het juiste incassant ID.

MD01 Onjuiste machtiging

Waarom krijg ik deze foutmelding? Wat moet ik doen?
1. Er is geen juiste registratie van de machtiging of de debiteur heeft de machtiging ingetrokken. 1. Neem contact op met de debiteur om de machtiging juist te registreren.
Mocht er onduidelijkheid zijn waarom deze foutcode wordt gegeven, neem dan contact op met de bank van de debiteur.
2. De debiteur heeft een lager maximum bedrag ingesteld dan uw incassobedrag. (debet bank kan hier voor ook SL01 gebruiken)

MD02 Onjuiste machtiging

Waarom krijg ik deze foutmelding? Wat moet ik doen?
Er is geen juiste registratie van de machtiging of de debiteur heeft de machtiging ingetrokken. Neem contact op met de debiteur om de machtiging juist te registreren.

AG02 Fout bestandsformaat

Waarom krijg ik deze foutmelding? Wat moet ik doen?
De incasso is uitgevoerd met gebruik van een verkeerd type. U heeft het type eerste  incasso gebruikt terwijl dat volgende  had moeten zijn. Stuur de incasso opnieuw in als volgende.
De incasso is uitgevoerd met gebruik van een verkeerd type. U heeft hetzelfde machtigingskenmerk gebruikt dat u eerder voor een eenmalige incasso gebruikt. Gebruik een nieuw machtigingskenmerk en meld deze aan de begunstigde. U mag dit alleen doen bij afkeuring wegens saldotekort of technische fout. Anders moet u een nieuwe machtiging laten tekenen.
De betaalopdracht is door de bank van de begunstigde afgekeurd omdat het type transactie niet juist is. Of is door ons afgekeurd omdat het bestandsformaat onjuist is.  Lever de betaalopdracht opnieuw aan met het juiste type of in het correcte formaat.
U heeft hetzelfde machtigingskenmerk gebruikt dat u eerder voor een eenmalige incasso gebruikt. Gebruik een doorlopende machtiging bij Bedrijven Euro-incasso. Maak gebruik van een nieuw machtigingskenmerk en laat de debiteur de machtiging tekenen en registreren.

AC06 Rekeningnummer blokkade

Waarom krijg ik deze foutmelding? Wat moet ik doen?
Het IBAN waarvan u wilt incasseren is geblokkeerd voor (deze) incasso's. Deze blokkade is door de bank van de debiteur ingesteld. Stuur een factuur of neem contact op met de debiteur.

MS02 Oneens met betaling

Waarom krijg ik deze foutmelding? Wat moet ik doen?
De debiteur of diens bank heeft de transactie geweigerd. De reden van de weigering is niet meegegeven. Neem contact op met de debiteur.

MD06 Oneens met incasso

Waarom krijg ik deze foutmelding? Wat moet ik doen?
Uw debiteur is het niet eens met de afschrijving.
Hij maakt gebruik van het stornorecht (tot 8 weken na afschrijving).
Neem contact op met uw debiteur.

SL01 Administratieve reden

Waarom krijg ik deze foutmelding? Wat moet ik doen?
1. De incasso overschrijdt het maximum bedrag. Neem contact op met uw debiteur. Opnieuw incasseren is alleen mogelijk na aanpassing van het maximum bedrag door uw debiteur.

DNOR BIC niet aangesloten

Waarom krijg ik deze foutmelding? Wat moet ik doen?
De bank van de debiteur is niet bereikbaar voor deze incassosoort. Neem contact op met uw debiteur over een andere betaalwijze.

Meldpunt IBAN-discriminatie

Registers of Participants in SEPA Payment Schemes

SDDPO058 Vul een geldig incassant ID in

Waarom krijg ik deze foutmelding? Wat moet ik doen?
De bank van de debiteur is niet bereikbaar voor deze incassosoort. Neem contact op met u bank om een nieuw contract af te sluiten. Of sluit direct een nieuw incasso contract af of wijzig een bestaand incasso contract.
Sluit een incasso contract af of wijzig een bestaande.

SDDPO054 Incasso niet toegestaan voor deze rekening

Waarom krijg ik deze foutmelding? Wat moet ik doen?
Het incassant-ID is niet juist opgebouwd. Lees de formaat beschrijving (PDF) van PAIN.008. Op pagina 18 wordt beschreven waar een incassant-ID aan moet voldoen.

Meest voorkomende foutcodes Bedrijven Euro-incasso

AM04 Onvoldoende saldo

Waarom krijg ik deze foutmelding? Wat moet ik doen?
Uw debiteur heeft onvoldoende saldo op zijn rekening. Neem contact op met uw debiteur over de betaalwijze.

MS03 Administratieve reden

Waarom krijg ik deze foutmelding? Wat moet ik doen?
U heeft mogelijk het maximum bedrag per incasso (zoals vermeld in uw contract) overschreden.
Kan bij sommige banken ook onvoldoende saldo zijn. Zeker bij buitenlandse banken. (deze transactie worden na max 2 dagen na de verwerkingdsatum afgekeurd) Debiteur kan de afschrijving weigeren of er zijn andere 'overige redenen'
Neem eventueel contact op met de bank om verruiming van de limieten te bespreken.
Neem contact op met uw debiteur over de betaalwijze.

SDDPO054 Vul een geldig incassant ID in

Waarom krijg ik deze foutmelding? Wat moet ik doen?
Het incassant-ID is niet juist opgebouwd. Lees de formaat beschrijving (PDF) van PAIN.008. Op pagina 18 wordt beschreven waar een incassant-ID aan moet voldoen.

SDDPO058 Incasso niet toegestaan voor deze rekening

Waarom krijg ik deze foutmelding? Wat moet ik doen?
U wilt incasso-opdrachten uitvoeren van een rekening waarop geen incassocontract is afgesloten. Neem contact op met u bank om een nieuw contract af te sluiten. Of sluit direct een nieuw incasso contract af of wijzig een bestaand incasso contract.
Sluit een incasso contract af of wijzig een bestaande.

MD01 Onjuiste machtiging

Waarom krijg ik deze foutmelding? Wat moet ik doen?
Er is geen juiste registratie van de machtiging of de debiteur heeft de machtiging ingetrokken. Neem contact op met de debiteur om de machtiging juist te registreren.
De debiteur heeft een lager maximum bedrag ingesteld dan uw incassobedrag. (debet bank kan hier voor ook SL01 gebruiken) Verzoek uw debiteur het bedrag in zijn registratie te verhogen.
U heeft een doorlopende incasso ingestuurd zonder daarbij aan te geven dat het de eerste keer is dat u bij deze debiteur met deze machtiging incasseert. Wellicht is dit het gevolg van een wijziging van het kenmerk van de machtiging. Lever de incasso-opdracht(en) opnieuw aan als doorlopend én eerste keer.
De incasso is afgekeurd omdat er geen uniek machtigingskenmerk is gebruikt. Sommige banken controleren het kenmerk en verwachten dat deze uniek is. De Rabobank controleert hier niet op. Het kan daarom voorkomen dat een andere bank de incasso alsnog afkeurt. Gebruik een uniek machtigingskenmerk.

MD02 Onjuiste machtiging

Waarom krijg ik deze foutmelding? Wat moet ik doen?
Er is geen juiste registratie van de machtiging of de debiteur heeft de machtiging ingetrokken. Neem contact op met de debiteur om de machtiging juist te registreren.
De debiteur heeft een lager maximum bedrag ingesteld dan uw incassobedrag. Verzoek uw debiteur het bedrag in zijn registratie te verhogen.
U heeft een volgende in plaats van een eerste incasso ingestuurd. Lever de incasso-opdrachten opnieuw aan. NB: Mogelijk heeft u het kenmerk machtiging gewijzigd.

AG02 Fout bestandsformaat

Waarom krijg ik deze foutmelding? Wat moet ik doen?
U heeft het type eerste incasso gebruikt terwijl dat volgende  had moeten zijn. Stuur de incasso opnieuw in als volgende.
U heeft hetzelfde machtigingskenmerk gebruikt dat u eerder voor een eenmalige incasso gebruikte. Gebruik een doorlopende machtiging bij Bedrijven Euro-incasso. Maak gebruik van een nieuw machtigingskenmerk en laat de debiteur de machtiging tekenen en registreren.

AC06 Rekeningnummer blokkade

Waarom krijg ik deze foutmelding? Wat moet ik doen?
Het IBAN waarvan u wilt incasseren is geblokkeerd voor (deze) incasso's. Dit kan door de debiteur of door de bank van de debiteur ingesteld zijn. Neem contact op met de debiteur over een andere betaalwijze.

MS02 Oneens met incasso

Waarom krijg ik deze foutmelding? Wat moet ik doen?
De begunstigde of diens bank heeft de transactie geweigerd. De echte reden van de weigering is niet meegegeven. Neem contact op met de begunstigde. In voorkomende gevallen zal die met zijn bank moeten overleggen.

SL01 Administratieve reden

Waarom krijg ik deze foutmelding? Wat moet ik doen?
De incasso overschrijdt het maximum bedrag. Neem contact op met uw debiteur. Opnieuw incasseren is alleen mogelijk na aanpassing van de limieten door uw debiteur.

AC13 Rekeningsoort particulier

Waarom krijg ik deze foutmelding? Wat moet ik doen?
Met een Bedrijven Euro-incasso mag u niet incasseren van een particuliere rekening. Vraag uw debiteur om zijn zakelijke IBAN. Bewaar de klantbevestiging van het juiste IBAN bij de machtiging. Laat de debiteur het registratieformulier voor zijn bank tekenen of laat hem de registratie online regelen. Zie ook de handleiding Bedrijven Euro-incasso.

DNOR BIC niet aangesloten

Waarom krijg ik deze foutmelding? Wat moet ik doen?
De bank van de debiteur is niet bereikbaar voor deze incassosoort. Neem contact op met uw debiteur over de betaalwijze.

Niet alle banken ondersteunen de Bedrijven Euro-incasso; dit is ook niet verplicht. Zie het Registers of Participants in SEPA Payment Schemes bij 'B2B SEPA Direct Debit' voor de banken waar met Bedrijven Euro-incasso geïncasseerd kan worden.

Staat de bank van de debiteur er niet bij? Als alternatief kunt u incasseren met de Euro-incasso wanneer de bank van uw debiteur in een euroland is gevestigd of - in geval van een niet-euroland - wanneer de bank voorkomt in het Registers of Participants in SEPA Payment Schemes  onder 'CORE SEPA Direct Debit'.

Registers of Participants in SEPA Payment Schemes

Overige foutcodes

CUST Weigering op verzoek van crediteur

Waarom krijg ik deze foutmelding? Wat moet ik doen?
U heeft een verzoek tot annulering gedaan. Bied de batch opnieuw aan.

DUPL Dubbele transactie

Waarom krijg ik deze foutmelding? Wat moet ik doen?
U heeft dezelfde incassobatch al eerder ingestuurd. Controleer uw administratie.

CURR Muntsoort incorrect

Waarom krijg ik deze foutmelding? Wat moet ik doen?
U heeft een andere muntsoort dan de euro gebruikt. Gebruik de euro als muntsoort en bied de batch opnieuw aan.

AC01 Rekeningnummer onjuist

Waarom krijg ik deze foutmelding? Wat moet ik doen?
Het IBAN waarvan u wilt incasseren is niet juist. Vraag uw debiteur om het juiste IBAN. Bewaar de klantbevestiging van het juiste IBAN bij de machtiging.

AC04 Rekeningnummer opgeheven

Waarom krijg ik deze foutmelding? Wat moet ik doen?
Het IBAN waarvan u wilt incasseren, is opgeheven. Vraag uw debiteur om het juiste IBAN. Bewaar de klantbevestiging van het juiste IBAN bij de machtiging.

AG01 Administratieve reden

Waarom krijg ik deze foutmelding? Wat moet ik doen?
Het IBAN waarvan u wilt incasseren, is niet voor incasso geschikt Vraag uw debiteur om het juiste IBAN. Bewaar de klantbevestiging van het juiste IBAN bij de machtiging.

AM05 Dubbele betaling

Waarom krijg ik deze foutmelding? Wat moet ik doen?
U heeft dezelfde incassobatch al eerder ingestuurd. Controleer uw administratie.

BE05 Incassant-ID onjuist

Waarom krijg ik deze foutmelding? Wat moet ik doen?
Uw incassant-ID is niet of niet juist ingevuld. Gebruik het Incassant-ID zoals het in uw contract vermeld staat en bied de batch opnieuw aan.

FF01 Fout bestandsformaat

Waarom krijg ik deze foutmelding? Wat moet ik doen?
De door u ingestuurde batch bevat een of meerdere fouten. Test uw bestand in ons testportaal.

MD07 Administratieve reden

Waarom krijg ik deze foutmelding? Wat moet ik doen?
De debiteur is overleden. Pas uw administratie aan.

RR01 Administratieve reden

Waarom krijg ik deze foutmelding? Wat moet ik doen?
Het IBAN van uw debiteur ontbreekt. Bied de incasso opnieuw aan met het juiste IBAN.

RR02 Administratieve reden

Waarom krijg ik deze foutmelding? Wat moet ik doen?
De naam van uw debiteur ontbreekt. Bied de incasso opnieuw aan met de juiste debiteurnaam.

RR03 Administratieve reden

Waarom krijg ik deze foutmelding? Wat moet ik doen?
De naam van de crediteur ontbreekt. Bied de incasso opnieuw aan met de juiste crediteurnaam.

RR04 Administratieve reden

Waarom krijg ik deze foutmelding? Wat moet ik doen?
Transactie voldoet niet aan wettelijk gestelde eisen. Neem contact op met uw bank.

Opnieuw aanbieden van mislukte incasso

Afhankelijk van de wijze waarop u incasseert en de foutmelding die u kreeg, biedt u uw mislukte incasso opnieuw aan als eerste of volgende. Bekijk welke situatie op u van toepassing is en handel volgens de genoemde stappen.

Eerste incasso / doorlopend eerste keer zonder boekhoudpakket

 1. Maak een nieuwe incasso-opdracht aan uit het adresboek.
 2. Ga naar het scherm 'Nog te verzenden incasso-opdrachten'.
 3. Wijzig het type machtiging met het potlood in 'eerste' of 'doorlopend eerste keer'.
 4. Sla de wijziging op en verzend de incasso-opdracht.

Eerste / first incasso met boekhoudpakket

Wijzig indien nodig het incassotype in uw boekhoudpakket in 'eerste' of 'first'.

Volgende / doorlopende / recurrent incasso zonder boekhoudpakket

 1. Maak een nieuwe incasso-opdracht aan uit het adresboek.
  Let op: wijzig geen gegevens!
 2. Verzend de incasso-opdracht.

Volgende / recurrent incasso met boekhoudpakket

 1. Maak een nieuwe incasso-opdarcht aan met type 'volgende' of 'recurrent'.
  Let op: wijzig geen gegevens!
 2. Verzend de incasso-opdracht.

Eenmalige incasso met en zonder boekhoudpakket

 1. Maak een nieuwe incasso-opdracht aan.
 2. Gebruik een nieuw machtigingskenmerk.
 3. Selecteer type machtiging 'eenmalig'.
 4. Meld het nieuwe machtigingskenmerk aan de debiteur.
 5. Verzend de incasso-opdracht. 

Contact

Rabobank