Heb je verschillende vestigingen of dochterondernemingen in binnen- en/of buitenland en heb je daardoor meerdere rekeningen? Met Cash Pooling benut je de saldi van die rekeningen optimaal.

Verbeter de inzet van je liquiditeiten Verklein je financieringsbehoefte Concentreer automatisch saldi op je hoofdrekening
Neem contact met ons op

Saldi van meerdere rekeningen optimaal benutten

Als bedrijf met meerdere vestigingen of dochterondernemingen in binnen- en/of buitenland heb je vaak meerdere rekeningen. Dan is het belangrijk je geldstromen goed te managen. Zo kun je jouw liquiditeiten optimaal inzetten en je financieringsbehoefte verkleinen. Met Cash Pooling beheer je automatisch de saldi van je rekeningen bij Rabobank en bij andere banken. Rabobank biedt twee vormen van Cash Pooling: Cash Concentration en Saldocompensatie.

Cash Concentration

Bij Cash Concentration worden saldi op meerdere rekeningen automatisch geconcentreerd op één hoofdrekening en/of aangezuiverd vanaf de hoofdrekening. Daardoor betaal je minder debetrente en kun je meer uit je creditgelden halen. Je bepaalt zelf welk bedrag er op de rekening(en) moet blijven staan.

Cash pooling video

De twee vormen van Cash concentration

Target Balancing

Bij Target Balancing wordt het (boek)saldo op de subrekeningen teruggebracht tot een vooraf bepaald bedrag, het Target. Je bepaalt zelf hoe vaak dit gebeurt: dagelijks, wekelijks of maandelijks. Je kunt ook zelf een ondergrens bepalen voor het over te boeken bedrag, zodat je niet hele kleine bedragen overboekt. Target Balancing is mogelijk met rekeningen in binnen- en buitenland en met rekeningen van de Rabobank en rekeningen van andere banken. Je hoofdrekening moet wel een Nederlandse Rabobank-rekening zijn.

Bij Target Balancing is er dagelijks voldoende saldo aanwezig op de subrekening. Je lokale vestiging houdt zo voldoende autonomie en verantwoordelijkheid. En je verbetert tegelijkertijd toch de inzet van je liquiditeiten.

Zero Balancing

Bij Zero Balancing wordt aan het einde van elke dag het volledige saldo valutair neutraal van je subrekeningen automatisch overgeboekt naar je hoofdrekening. Zero Balancing is alleen mogelijk met Rabobank-rekeningen binnen Nederland.

Bij Zero Balancing heb je lagere rentekosten, hogere renteopbrengsten en meer overzicht over je liquiditeiten.

Saldocompensatie

Bij Saldocompensatie worden de liquiditeiten niet fysiek verplaatst, maar fictief gesaldeerd. Het geld blijft op de subrekeningen staan, maar voor de fiattering van betalingen worden ze beschouwd als één geheel. Wil je hier meer over weten, neem dan contact op met je Rabobankadviseur.

Cash Pooling

Benut de saldi van je rekeningen optimaal.