Afbeelding van Wereldbetaling

Snel en eenvoudig geld overmaken naar het buitenland? Met de Wereldbetaling kun je via Rabo Business Banking (Pro) 24/7 geld overmaken naar alle landen in de wereld.

Geld overmaken in meer dan 30 vreemde valutaBetaling voor alle landen in de wereld24/7 geld overmaken via Business Banking (Pro)
Eurobetaling en Wereldbetaling

Eurobetaling en Wereldbetaling – hoe zit dat nou?

Rabobank kent twee typen ingaande en uitgaande betalingen: Eurobetaling en Wereldbetaling. De Eurobetaling voor als je geld overboekt of ontvangt in euro’s, dus binnen Nederland en de SEPA-landen. De Wereldbetaling is er voor transacties in andere valuta. Ons systeem weet automatisch of een transactie een Euro- of een Wereldbetaling is, je hoeft dus niet zelf te kiezen.

Bekijk alle verschillen

Veelgestelde vragen over de Wereldbetaling

Tijdslijnen bij uitgaande Wereldbetalingen

Uitgaande wereldbetalingen ten laste van jouw rekening worden op werkdagen tot 17.30 uur uitgevoerd. De boekdatum is de datum waarop wij deze afschrijven. Uitgaande wereldbetalingen ten laste van jouw rekening ontvangen ná 17.30 uur of op niet werkdagen (bijvoorbeeld weekend of feestdag) worden op de eerstvolgende werkdag uitgevoerd.

Wil je zeker zijn van tijdige betaling, lever je betaalopdrachten dan minimaal 5 minuten voor de uiterste aanlevertijden aan, deze vind je in de pdf Tijdslijnen girale verwerking hieronder. Voor Rabo Direct Connect betaalopdrachten lever dan minimaal 30 minuten voor deze uiterste aanlevertijden aan.

Moment van aanleveringUitvoeringsdatumBoekdatum van afschrijving
Werkdagen vóór 17.30 uurDezelfde dagDezelfde dag
OverigEerstvolgende werkdagEerstvolgende werkdag

In de pdf Tijdslijnen girale verwerking vind je per muntsoort de aanlevertijden en de valutadatum van de uitgaande transactie ten opzichte van de boekdatum van de afschrijving. Hierbij gaan wij ervan uit dat de transactie volledig geautomatiseerd verwerkt kan worden.

Tijdslijnen bij inkomende Wereldbetalingen

Het bijschrijven van de Wereldbetaling is afhankelijk van onder andere de opgegeven valutadatum, de muntsoort en het moment dat de opdracht door Rabobank is ontvangen. Betaalopdrachten die wij ontvangen met een valutadatum in het verleden handelen wij af conform betaalopdrachten die wij met valutadatum heden hebben ontvangen.

Voorbeeld: op 06-03-2021 om 12.00 uur ontvangt Rabobank een transactie in USD ten gunste van uw rekening met valutadatum 06-03-2021. In bovenstaande tabel staat aangegeven dat de valutadatum +0 wordt. Op 06-03-2021 wordt de transactie op uw rekening bijgeschreven met valutadatum 06-03-2021.

In de pdf Tijdslijnen girale verwerking vind je per muntsoort de uiterste ontvangsttijden en de valutadatum van de bijschrijving.

Welke rentedatum is van toepassing op mijn Wereldbetaling?

Rentedatum afschrijving
Als je een Wereldbetaling uitvoert, zijn de rentedatum van de afschrijving en de rentedatum van de betaling gelijk. De aanlevertijd is de tijd waarop je de Wereldbetaling uitvoert.

Rentedatum bijschrijving
Uitgaande wereldbetalingen worden op werkdagen tot 17.30 uur uitgevoerd. Betalingen die we ontvangen na 17.30 uur worden de eerstvolgende werkdag uitgevoerd. Dit geldt ook voor een weekend of feestdag.

De snelheid waarmee de transactie bij de begunstigde bijgeschreven wordt, is afhankelijk van onder andere:

de begunstigde bankde gekozen valutade juistheid van gegevens

De bank van de begunstigde bepaalt wanneer het geld wordt bijgeschreven op de rekening van de begunstigde en wanneer hij of zij daarover kan beschikken. Meestal is dat op dezelfde dag als waarop die bank het geld heeft ontvangen en niet eerder dan de rentedatum van de betaling. Wij hebben daar geen invloed op.

Wat zijn de veranderingen als gevolg van de Brexit?

Vanaf 1 januari 2021 treedt het Verenigd Koninkrijk definitief uit de Europese Unie (EU). Voor een Wereldbetaling naar het Verenigd Koninkrijk zijn dan naast de kostenoptie SHA, ook de kostenopties OUR en BEN toegestaan.

Deze opties staan voor:

SHA - de opdrachtgever betaalt de eigen bankkosten en de begunstigde betaalt de overige kosten. OUR - de opdrachtgever betaalt zowel de eigen bankkosten als de kosten die de begunstigde aan de eigen bank betaalt. BEN - de opdrachtgever laat de begunstigde alle kosten betalen.
Welke gevolgen heeft PSD2 voor de Wereldbetaling?

Op dit moment is de Payment Service Directive 2 (PSD2) van kracht. Dit betekent voor jou als je een betaling initieert:

dat bij betalingen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) betaler en ontvanger beiden alleen de kosten van hun eigen bank betalen. Dit noemen we de kostenoptie SHA. Het is dus niet mogelijk dat één van beiden ook de bankkosten van de ander betaalt. Voorheen gold deze beperking alleen voor Europese (EER) muntsoorten. Voorbeeld: betalingen van Nederland naar Duitsland in US Dollar vallen hier nu ook onder en worden enkel uitgevoerd met kostenoptie SHA;dat voor de volgende niet-EER landen nu wel alle kostenopties zijn toegestaan: Guernsey, Isle of Man, Jersey, Monaco, San Marino en Zwitserland. Voorbeeld: voorheen waren enkel betalingen met kostenoptie SHA mogelijk in EER-munten naar Zwitserland, met ingang van 13 januari 2018 zijn ook de kostenopties OUR en BEN mogelijk. In verband met de Brexit zijn voor het Verenigd Koninkrijk per 1 januari 2021, naast de kosten optie SHA, ook de kostenopties OUR en BEN toegestaan.

Bij de Europese Economische Ruimte (EER) horen alle EU-landen plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

Lijst EER-landen

België;Bulgarije;Cyprus;Denemarken;Duitsland;Estland;Finland;Frankrijk;Griekenland;Hongarije;Ierland;IJsland;Italië;Kroatië;Letland;Liechtenstein;Litouwen;Luxemburg;Malta;Nederland;Noorwegen;Oostenrijk;Polen;Portugal;Roemenië;Slovenië;Slowakije;Spanje;Tsjechië;Zweden.

EER muntsoorten

EUR - EuroBGN (Bulgarije)DKK (Denemarken)HUF (Hongarije)ISK (IJsland)HRK (Kroatië)NOK (Noorwegen)PLN (Polen)RON (Roemenië)CZK (Tsjechië)SEK (Zweden)

Voorwaarden

Voor Wereldbetalingen bestaat er geen aparte overeenkomst. De algemene voorwaarden zijn opgenomen in die van de Rekening-Courant.

Hulp bij Wereldbetaling