De Rabo FiliaalPas is bestemd voor filiaalbedrijven met een landelijke spreiding. Hiermee kunnen medewerkers handelingen bij de bank verrichten zonder dat zij persoonlijk zijn gemachtigd.

Contant geld storten bij een afstortautomaat in de bankhal. Wisselgeld opnemen bij een muntrol- of geldautomaat. Kleine aankopen doen namens het bedrijf.

Uw medewerkers registeren

Als bank moeten wij voldoen aan de speciale eisen die staan in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Een van deze eisen is dat wij verplicht zijn onze klanten en hun vertegenwoordigers (uw medewerkers) te kennen. Daarom moeten de gebruikers van de FiliaalPas worden geregistreerd. Hiervoor hebben wij de gegevens van uw medewerkers die de FiliaalPas gebruiken nodig. Deze gegevens legt u eenvoudig vast in Rabo Internetbankieren Professional.

Eigen administratie
Tevens raden wij u aan een eigen administratie bij te houden van welke medewerker op welk moment de Rabo FiliaalPas gebruikt. In het geval van bijvoorbeeld fraude met een FiliaalPas kunnen wij u dan snel helpen. Zowel u als wij zijn in bepaalde gevallen verplicht de administratie en registratie van FiliaalPas-gebruikers aan te leveren aan toezichthoudende instanties.

Registreren gebruikers FiliaalPas

Een medewerker van uw organisatie kan de Rabo FiliaalPas gebruiken als u deze als gebruiker heeft geregistreerd in Rabo Internetbankieren Professional. FiliaalPas-gebruikers registreert u op dezelfde manier als medewerkers die gebruik gaan maken van Rabo Internetbankieren. Als u een gebruiker alleen voor de Rabo FiliaalPas registreert, geeft u de medewerker geen autorisaties voor de rekeningen.

Stappenplan FiliaalPas-gebruiker toevoegen

Stap 1
Ga naar 'Zelf regelen', 'Autorisaties'.
Deze functie is alleen toegankelijk voor gebruikers met de rol Eigenaar, BeheerderPlus of Beheerder.

Stap 2
Binnen het hoofdmenu van 'Autorisaties' navigeert u naar 'Gebruikers en autorisaties'.

Stap 3
Kies voor 'Gebruiker toevoegen' in het scherm 'Gebruikersoverzicht'.

Stap 4
In het tabblad 'Persoonsgegevens' vult u de gegevens van de nieuwe FiliaalPas-gebruiker in.

Stap 5
Zijn alle gegevens correct en volledig ingevuld?
Klik op 'Opslaan'. Uw registratie is gereed. U hoeft de gebruiker niet aan de FiliaalPas te koppelen.

Let op

U hoeft een gebruiker van de Rabo FiliaalPas geen autorisaties toe te kennen. Heeft deze wel autorisaties binnen Rabo Internetbankieren nodig? U leest in de brochure Rabo Internetbankieren Professional - Autorisaties hoe u deze toekent. Of bekijk de instructiefilm.

Instructiefilm – Autorisaties

Brochure Rabo Internetbankieren Professional – Autorisaties (PDF)

Productdetails

Voorwaarden
Algemene voorwaarden Rabo FiliaalPas 2015 (PDF)

Service

Bankpas verloren of gestolen Vermoeden misbruik pas Bankpas activeren Bankpas geblokkeerd Meer service

Zelf regelen & Contact