World Potatoe Map 2019

Friet staat wereldwijd op het menu

Krijg inzicht in de verschillende handelsstromen en ontwikkelingen via de World Potato Map 2019.

Samenvatting

Voor veel akkerbouwers is de teelt van aardappelen een belangrijk onderdeel van het bouwplan. De aardappel is zeer gewild en de aardappelsector profiteert dan ook al een tijd van groei in verwerking en export van pootgoed. In de toekomst zullen we echter onze uiterste best moeten doen om deze omvang te behouden. Beschikbare grond is schaars en het telen van aardappelen is topsport. De Rabobank wil de sector ondersteunen om oplossingen te vinden voor deze uitdagingen (financieren, kennis en netwerken).

Een van de initiatieven van de Rabobank is het uitbrengen van de nieuwe World Potato Map. Hierop staan de belangrijkste handelsstromen. Daarnaast geeft de kaart een overzicht van trends in aardappelproductie, de top-10 exporteurs van verse aardappelen, pootgoed en bevroren aardappelproducten en prijsvorming op de belangrijkste aardappelmarkten. De belangrijkste inzichten vind je hieronder.

Consumptie van aardappelen is lokale aangelegenheid

Ten opzichte van de wereldwijde aardappelproductie (388m ton in 2017) vertegenwoordigt de handel in aardappelen maar een klein deel. De handel in verse aardappelen, pootgoed en bevroren aardappelproducten was goed voor ongeveer 7% van de totale productie in 2017.

Bevroren aardappelproducten

Van de drie handelsstromen heeft de handel in bevroren aardappelproducten de laatste tien jaar een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. De import van friet, aardappelkroketjes en rösti groeide in deze periode van 4,1m naar 7,1m ton. Deze groei wordt toegeschreven aan de stijgende consumptie in landen uit Zuid-Amerika, het Midden-Oosten en Azië.

Pootgoed

Aan de ene kant profiteren Nederlandse pootgoedtelers van een toename in de vraag naar gespecialiseerde frietrassen uit Europa. Aan de andere kant wordt export gestimuleerd door een groeiende vraag uit het Midden Oosten en Noord-Afrika. In deze landen ontbreekt de juiste infrastructuur en is het klimaat ongeschikt voor de teelt van hoogwaardig pootgoed.

Verse aardappelen

De handel in verse aardappelen is een regionale aangelegenheid. Belangrijke trend van de afgelopen tien jaar is de opkomst van spelers zoals Egypte en China, die lokale markten van verse aardappelen voorzien.

Vier landen domineren export van friet

80% van de export van bevroren aardappelproducten gebeurt vanuit Nederland, België, Canada en de Verenigde Staten. Toch hebben niet alle landen in gelijke mate van de exportgroei geprofiteerd. Zoals beschreven in ons rapport ‘De wereldwijde honger naar friet’ zijn met name Belgische verwerkers in marktaandeel gegroeid.

Hoogwaardige aardappelteelt is nodig voor het efficiënt produceren van bevroren aardappelproducten. Europa en Noord-Amerika beschikken over een klimaat en bodem die erg geschikt zijn voor de teelt van aardappelen. Daarnaast hebben telers op beide continenten geïnvesteerd in kennis, mechanisatie, irrigatie en opslag. Gevolg is dat de aardappelopbrengsten per hectare in deze landen tot de wereldtop behoren (zie figuur 1).

potatoe map

De teelt van aardappelen blijft topsport in Nederland

Ondanks de gestegen populariteit van de aardappel, loopt de teelt ervan in Nederland tegen een aantal grenzen aan. Zo is het aardappelareaal beperkt, stagneren aardappelopbrengsten per hectare, zijn er zorgen om bodemkwaliteit en biodiversiteit, en wordt het gebruik van gewasbescherming en nutriënten binnen de akkerbouw verder beperkt. Daarnaast staat de sector voor een nieuwe uitdaging met de oproep vanuit het ministerie van LNV om de kringlopen binnen de landbouw verder te sluiten. De Rabobank wil een bijdrage leveren aan deze transitie. Meer hierover zie je in de video ”de weg naar verandering”.

Benieuwd geworden? Bekijk hier de World Potato Map. Wil je zelf een exemplaar van de World Potato Map ontvangen? Bestel er een via je accountmanager.

Blijf op de hoogte over trends en ontwikkelingen in de Food & Agri

Ontdek Food & Agribusiness Research

Stefan_1_colour_square

Stefan van Merrienboer

  • Analist Akkerbouw
030 7 12 19 71 LinkedIn
Gea Bakker-Smit

Gea Bakker-Smit

  • Sectorspecialist
  • Akkerbouw - Visserij
(06) 12 35 88 98 LinkedIn