Installatiebedrijven

De installatiebranche omvat onder meer loodgietersbedrijven, fittersbedrijven, verwarmingsinstallatiebedrijven en elektrotechnische installatiebedrijven.

Voor deze branche deelt de Rabobank recente cijfers en trends. We bespreken de ontwikkelingen op het gebied van:

Omzet en prijsniveau nemen naar verwachting toe

De installatiebranche is in hoge mate afhankelijk van de activiteiten in de bouwbranche. De bouwbranche verwacht een gemiddelde groei van 3% per jaar op de middellange termijn, voor zowel herstel- en verbouw als nieuwbouw en utiliteitsbouw.

Daarbij neemt de installatietechniek een steeds groter onderdeel in van de bouwproductie. Wij verwachten dat de omzet en het prijsniveau in het komende jaar zullen toenemen.

Lees meer in de Bouw sectorprognose 2018

Kansen installatiebranche
Op de langere termijn liggen er kansen voor de installatiebranche om haar werkveld te vergroten. Door niet enkel installaties te leveren maar ook het gebruiksnut van installaties te verkopen, kan er een langer durende klantrelatie worden gerealiseerd. Een voorbeeld hiervan is het leveren van licht in plaats van een lamp.

De duurzaamheidsopgave biedt daarnaast voor installatiebedrijven een grote kans om extra omzet te genereren.

Economie

Grofweg zijn er drie typen installatiebedrijven: kleine, middelgrote en grote.

Kleine installatiebedrijven:

  • richten zich op de particuliere markt
  • hebben nauwelijks financieringsbehoefte
  • ondervinden met name concurrentie in de installatiebranche van vergelijkbare, net zo kleine installatiebedrijven

Middelgrote installatiebedrijven:

  • richten zich veelal op de bouwsector
  • hebben deels financieringsbehoefte
  • ondervinden veel concurrentie, zowel van installateurs als van andere bedrijfstakken (zoals de bouwbedrijven die een stuk installatiewerk/service erbij doen)

Grote installatiebedrijven:

  • richten zich veelal op industrie en infra
  • hebben veelal financieringsbehoefte

Overall is de bouwsector op dit moment flink aan het groeien. Sinds 2015 maakt de sector een constante omzetgroei door. Wel dreigt er bij alle drie de typen bedrijven een tekort aan goed gekwalificeerd personeel. Voor de kleine bedrijven kan dit tekort leiden tot het einde van de onderneming.

Duurzaamheid

Op het gebied van duurzaamheid speelt de branche een grote rol. Het zijn immers vaak installaties die energie gebruiken en dus kunnen besparen. Hierin ligt een grote kans voor de branche, vanwege het maatschappelijke sentiment. Dit is gunstig voor de duurzame beweging, net als verdere wettelijke verankering zoals de label C-verplichting voor kantoren.

Innovatie

De belangrijkste trend is de maatschappelijke beweging naar duurzaamheid en energiebesparing. Hierdoor komen er nieuwe toepassingen die leiden tot energiebesparing, zoals warmtepompen en zonnepanelen. Door een verder gebruik van dit type projecten zie je een verbetering van deze producten en een toenemende vraag van zowel consumenten als zakelijke gebruikers. In Nederland komen er de laatste jaren gemiddeld 2 miljoen zonnepanelen per jaar bij.

Maatschappij

Bouwend Nederland en de vakbonden FNV Bouw en CNV Vakmensen hebben in zeer korte tijd een principeovereenkomst over de cao bereikt tot en met 31 maart 2018. Het loon gaat in twee stappen met 1,75% omhoog. Brancheorganisatie OnderhoudNL is het hier niet mee eens en is in discussie met FNV en CNV.

Wet- en regelgeving

Brancheorganisatie UNETO-VNI pleit voor wettelijk voorgeschreven kwaliteitseisen voor installateurs. Voor verbrandingstoestellen zullen deze naar alle waarschijnlijkheid in 2023 gaan gelden.

Lees meer op Uneto-vni.nl

Het is onze verwachting dat de duurzaamheidseisen voor vastgoed op termijn verder zullen gaan dan de label C-wetgeving. Daarnaast wordt dit binnen het commerciële vastgoed ook door banken (waaronder de Rabobank) in beleid vastgelegd, waardoor er een druk ontstaat om de 'bruine' panden te verduurzamen. Door wettelijke verankering en druk vanuit de markt en banken zal de omzet voor de branche toenemen.

Aanbod Rabobank

Rabobank als maatschappelijk partner
De Rabobank werkt samen met GreenHome, een initiatief om duurzame verbeteringen aan woningen te realiseren. De bank brengt aanbieders uit haar netwerk samen met woningbezitters.

Lees meer over de samenwerking met GreenHome

Laatste update: januari 2018

Gerelateerde branches

Grond-, water- en wegenbouw

Ingenieursbureaus

Schildersbedrijven

Contact

Rabobank