Concurrentievoordeel door flexibilisering

Hoe maakt u uw bedrijf flexibel(er)?

Concurrentievoordeel vasthouden is steeds moeilijker. Snelle veranderingen, vooral op technologisch  gebied, hebben invloed op de time-to-market en de product life cycle. Concurrentie komt bovendien ook nog van branchevreemde toetreders. Snel kunnen inspelen op (onverwachte) ontwikkelingen is daarom cruciaal voor bedrijven. En daar is flexibiliteit voor nodig, zoals openstaan voor het implementeren van nieuwe businessmodellen, verdienmodellen en organisatievormen.

Waar uw resources aan moeten voldoen

U kunt uw organisatie flexibiliseren door te kijken naar de beschikbare resources binnen uw bedrijf. Om de concurrentiepositie – gebaseerd op de resources – in te schatten, is ooit het VRIO-model ontwikkeld door Barney e.a. Volgens dit model heeft een resource pas de potentie om een concurrentievoordeel te worden wanneer deze voldoet aan de volgende criteria:

  • waardevol (Valuable)
  • schaars (Rare)
  • moeilijk te imiteren (Inimitable)
  • door de organisatie in waarde om te zetten (Organization)

In de huidige online en transparante wereld zijn veel middelen niet meer schaars en moeilijk te imiteren. De Rabobank vult dit model daarom aan met de 'F' van Flexible: het bedrijf moet flexibel kunnen anticiperen op veranderingen in de markt.

VRIOF model

Hieronder beschrijven we drie soorten resources: fysieke omgeving, personeel en organisatie. Niet ieder bedrijf kan op elk gebied flexibiliseren. En per sector verschilt het belang van bepaalde resources.

Fysieke resources: voegen ze waarde toe?

Door het groeiende overwicht van online activiteiten zou een bedrijf zo min mogelijk vast moeten zitten aan fysieke locaties, aangeschafte machines en technologieën. Het  flexibiliseren van uw fysieke middelen vraagt een kritische blik op de assets. Benut u de capaciteit ervan volledig, dragen ze bij aan een optimale klantbediening, voegen ze waarde toe?

Lees verder

Human resources: flexibel, zelfsturend en divers

Het personeel behoort tot de belangrijkste resources van een onderneming. Met een effectieve strategie voor human resources kunt u een duurzaam concurrentievoordeel behalen. Flexibiliteit speelt hierin een grote rol. Hoe kunt u de flexibiliteit en creativiteit van uw personeel vergroten?

Lees verder

Organisatie: wendbaar en innovatief

Misschien wel de lastigste pijler: hoe richt u uw organisatie zo in dat besluiten snel genomen kunnen worden, met flexibele afdelingen die de uiteindelijke klant zo goed mogelijk bedienen? Hierbij draait het niet alleen om afdelingen als sales en R&D, maar ook om inkoop en finance & control; die zitten grotendeels vast aan de cultuur van een bedrijf.

Lees verder

Contact

Rabobank